JCI Vietnam tổng kết Quý I và lịch hoạt động Quý II/2018

17/03/2018 09:15 | Đăng bởi Super Admin JCI Vietnam
Ngày 14/03/2018 vừa qua, NBOD+ của JCI Vietnam đã họp lần 3 với các nội dung:
1. Cập nhật tình hình Vận động JCI Senator Golf HCMC 2020
2. Cập nhật tình hình thành lập Chapter Đà Nẵng
3. Giới thiệu National Vice President phụ trách Chapter
4. Kế hoạch đón World President tháng 5
5. Kế hoạch đón World Vice President Owen tháng 4
6. Tổng kết Hoạt động Quý I
7. Kế hoạch hoạt động Quý II
8. Trao đổi về các tiêu chí và chọn dự án là dự án Quốc gia năm 2018  
9. Kế hoạch tham gia ASPAC 2018
 
 
Theo đó, các hoạt động Quý I năm 2018 đã được tổng kết như sau:
 
Lãnh đạo JCI Vietnam và các Chapter cả nước cũng đã thông qua các hoạt động dự kiến của Quý II/2018, cụ thể:

Kính mời các hội viên liên hệ với BOD các chapter để được cập nhật và đồng hành cùng các hoạt động sắp tới của JCI cả nước.
 
Trở lại danh sách