Quy Trình Tham Gia Thành Viên

1/ Thông tin thành viên: Thành viên điền đầy đủ thông tin vào Phiếu thông tin thành viên đính kèm và gửi lại ban thư ký.

Lưu ý: mục 17. Chapter đăng ký, vui lòng ghi chú rõ chapter đăng ký hoạt động theo nguyện vọng.

2/ Hội phí JCI Việt Nam: 2.000.000 VND/năm. Hội phí được đóng trực tiếp bằng tiền mặt cho ban thư ký hoặc chuyển khoản theo thông tin bên dưới.

- Thành viên tham gia từ sau tháng 6 - tháng 11 trong năm, hội phí sẽ được tính bao gồm 1/2 năm hội phí tại năm hiện hành + 1 năm hội phí của năm tiếp theo, tổng cộng: 3.000.000 VND

- Thông tin tài khoản:

Tên TK: CLB Doanh Nhân Trẻ Thế Giới Tại Việt Nam

Tên viết tắt: JCI Viet Nam

Số tài khoản: 10099413

Tại ngân hàng: TMCP Kiên Long - chi nhánh Sài Gòn

Nội dung: Họ tên - Hội phí JCI Việt Nam/chapter năm (...)

- Lưu ý: Thành viên có nhu cầu lấy phiếu thu, vui lòng chuyển thông tin cần thiết (Tên đơn vị - Địa chỉ) về ban thư ký. JCI Việt Nam không cung cấp hóa đơn.

3/ Xác nhận thông tin thành viên từ chapter: chapter kết nối thành viên và bắt đầu các hoạt động.

Trân trọng.

TM.BCH JCI Việt Nam

Thông tin chi tiết liên hệ

Ms. Le Ngoc Hong Anh

2017 JCI Vietnam Secretary General

Mobile/Viber: 0932 161 505

Skype: Lengochonganh

JCI Vietnam - www.jci.vn

----------

Để tìm hiểu về JCI Việt Nam và hoạt động/dự án của các chapter:

- JCI Vietnam: www.facebook.com/jcivn

- Chapter JCI South Saigon: www.facebook.com/jcisouthsaigon 

- Chapter JCI East Saigon: www.facebook.com/JCI-East-Saigon-JCI-Vietnam-1493473037560305

- Chapter JCI Central Saigon: www.facebook.com/jci.central.saigon/

- Chapter JCI Hanoi: www.facebook.com/jcihanoi/