[JCI South Saigon] Run To Future

23/04/2017 08:00 | Đang bởi Super Admin JCI South Saigon

Chương trình hằm mục đích gây quỹ cho dự án thường niên “Build Your Future” với thông điệp;Nâng cao nhận thức định hướng tương lai; giúp hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp cho hơn 3000 học sinh tại tỉnh Đồng Tháp và trao 20 học bổng nghề trong năm 2017.

Kết quả mà dự án R2F đạt được trong năm nay: gần 4.000 sinh viên tại TPHCM và tỉnh Đồng Tháp đã tham gia chương trình chạy bộ. Đây là lần thứ sáu Run To Future được tổ chức với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, định hướng nghề nghiệp tương lai cho các sinh viên, góp phần giảm đáng kể số lượng sinh viên ra trường bị thất nghiệp.

Trở lại danh sách