Dự án

  • [JCI East Saigon] The Light - Thắp Sáng Tương Lai
  • [JCI East Saigon] Blue & Green

    [JCI East Saigon] Blue & Green

    01/10/2014 13:00 | Đang bởi Super Admin JCI East Saigon
    Ngày nay chúng ta đang đứng trước thách thức rất lớn về biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến môi trường. Những cơn bão ngày càng lớn, nhiệt độ tăng, nước biển dâng, biến đổi khí hậu khó lường, rừng nguyên sinh mất dần… Đứng trước những thách thức đó Dự án Blue & Green ra đời với mong muốn góp một phần công sức của mình nhằm đưa ra những giải pháp và hoạt động tốt hơn cho môi trường. Blue & Green là dự án về môi trường và biến đổi khí hậu với thông điệp: Xanh, xanh hơn (bluer, Greener)
    Xem thêm