https://www.facebook.com/jcivn/videos/480615759173096/

Hãy cùng xem lại những hình ảnh tuyệt đẹp của hành trình 2019 JCI Vietnam Caravan – Teambuilding, Mid Year Gala – thực hiện bởi member Lê Đức DGL MEDIA VIET NAM

JCI Việt Nam báo cáo 6 tháng hoạt động cộng đồng tích cực trong chuyến Caravan Sài Gòn – Nha Trang.

Từ ngày 19 đến ngày 21/07/2019 vừa qua, JCI Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện Caravan với chủ đề The Power Of One với đoàn 25 xe và hơn 140 thành viên đoàn tham gia trên hành trình Sài Gòn – Nha Trang.

#ThePowerOfOne
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, ô tô, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, đại dương, bãi biển, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bầu trời, trẻ em, quần đùi, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời