Event Category: JCI Việt Nam

[BUSINESS TALK – JCI EAST SAIGON]

[BUSINESS TALK - JCI EAST SAIGON] Nhằm mang đến cho các Jaycees một cái nhìn tổng quan hơn về các giá trị cũng như định hướng phát triển của JCI ...
28 Feb
18:00 - 20:30