2019 JCI World Congress

Thư của Tổng thư ký JCI Thế giới – nhiệm kỳ 2020

Năm 2020 đánh dấu sự khởi đầu của một thập kỷ mới, do đó, đã đến lúc chúng ta phải lùi lại một bước và suy ngẫm về tất cả những gì chúng ta đã đạt được kể từ đầu thế kỷ 21. Như chúng ta đã từng đề cập về tầm quan trọng để tập trung vào những gì cần phải hoàn thành để đạt được mục tiêu của chúng ta. Mà đã được xác định từ năm 1915 bởi người sáng lập, Henry Giessenbier. Mục tiêu đạt được một nền hòa bình mãi mãi cho hành tinh này. Mỗi thành viên của JCI đã làm việc hướng tới mục tiêu này ở cấp địa phương để chúng ta có thể chấm dứt nghèo đói, biến đổi khí hậu và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được hưởng hòa bình và thịnh vượng.

2019 JCI World Congress

Đã đến lúc chúng ta phải cùng tiến bước và trở thành những người hành động thực thụ cho việc xây dựng một tương lai tốt hơn bằng cách trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn, tạo ra sự thay đổi tích cực. JCI nổi bật là tổ chức toàn cầu cung cấp cơ hội phát triển cho các nhà lãnh đạo trẻ tỏa sáng và trở thành tác nhân thay đổi tích cực thông qua các kỹ năng kinh doanh, phát triển cá nhân, kết nối quốc tế và hoạt động cộng đồng.

Tôi tự hào có cơ hội dẫn dắt đội ngũ quốc tế tài năng tại Trụ sở JCI World năm nay và thập kỷ mới này. Với chủ đề của Chủ tịch JCI Itai Manyere, năm 2020 để Bridge the Gap – Thu hẹp khoảng cách. Hơn bao giờ hết, vai trò của Trụ sở chính JCI sẽ là hỗ trợ và phục vụ các thành viên của chúng ta làm việc ở mọi cơ sở, những người tạo ra tác động bền vững mỗi ngày. Với tư cách là Tổng thư ký JCI, tôi sẽ gìn giữ cho đội ngũ có trách nhiệm minh bạch, thể hiện sự ủng hộ và trao quyền cũng như là sự thích thú khi tham gia tổ chức.

Như trong Kế hoạch hành động năm 2020, chúng ta sẽ tiếp tục thu hút các đối tác khác nhau từ các tổ chức xã hội và xây dựng các mối quan hệ có thể mang lại tác động tổt cho các cấp cơ sở. Chúng ta sẽ giúp JCI Các tổ chức địa phương và quốc gia củng cố liên kết với chính quyền và xây dựng mối quan hệ mới với các doanh nghiệp và tập đoàn có chung hệ giá trị.

Chúng ta sẽ giới thiệu các dự án có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu bằng cách vinh danh các dự án và tác động của các thành viên của chúng ta. Chia sẻ các cách làm thực tế tốt nhất cho các JCI địa phương phát triển bền vững. Nhấn mạnh các công cụ thành công và hữu ích, như “Active Citizenship Framework”, không chỉ cho các dự án cộng đồng, mà còn cho các sáng kiến ​​bao gồm các lĩnh vực kinh doanh, cá nhân và quốc tế.

Chúng ta sẽ tiếp tục là những người ủng hộ hòa bình và lãnh đạo toàn cầu ở các khu vực trên thế giới. Với việc đưa ra một chiến dịch mới để gắn kết với Chủ tịch năm 2020 của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu với một căn bệnh là nguyên nhân chính gây tử vong trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ với chiến dịch “Tougher Than Cancer”. Chiến dịch sẽ ý nghĩa với cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Truyền thông về nguyên nhân gây bệnh, tầm quan trọng của việc phòng ngừa và phát hiện sớm để tăng khả năng phục hồi hoàn toàn. Chiến dịch chi tiết sẽ được chia sẻ vào năm 2020!

Đội ngũ Trụ sở chính của JCI World rất vui mừng được phục vụ mọi thành viên một cách hiệu quả trong năm nay. Tôi tin chắc rằng đối với JCI, điều tốt nhất vẫn chưa đến, và chúng ta ở đây để thực hiện điều đó.

English below: 

2020 marks the start of a new decade, therefore, making it time to take a step back and reflect on all that we’ve achieved since the turn of the century. As we reflect, it’s also important to focus on the work that still needs to be done in order to reach our goal defined in 1915 by our founder, Henry Giessenbier, to reach a permanent and everlasting world peace. JCI members have been working toward this goal at the local level so we can end poverty, climate change and ensure that all people enjoy peace and prosperity.

It is time for us to step up and become true actors in building a better future by becoming better leaders, generating positive change. This is where JCI stands out as the global organization that provides development opportunities for young leaders to shine and become agents of positive change through business skills, individual development, international networking and community action.   

I am proud to have the opportunity to lead the talented international team at JCI World Headquarters this year and this new decade as we follow the theme of the 2020 JCI President Itai Manyere—to Bridge the Gap. More than ever, the JCI World Headquarters role will be to support and serve our members working at the grassroots level who create sustainable impact every day. As JCI Secretary General, I will hold this team accountable for being transparent with, showing support to and empowering our members while holding their interests in mind. 

As defined in the 2020 Plan of Action, we will carry on engaging various partners from civil society and building on relationships that can benefit our members. We will help JCI Local and National Organizations to consolidate links with government officials and building new relations with businesses and corporations that share likeminded values as our organization. 

We will showcase the most impactful projects around the world by highlighting the projects and impact of our members while sharing best practices for JCI Programs and sustainable development at the local level. We will emphasize successful and useful tools, such as the Active Citizenship Framework, not just for community projects, but for initiatives that cover the business, individual and international areas of opportunity.  

We will carry on with being advocates for peace and global leaders in the different areas of the world by pushing out a new campaign that is close to the heart of our 2020 President. We will bring the fight to a disease that has been a major cause of mortality around the world for decades with the Tougher Than Cancer campaign. Our actions will highlight to communities, especially young people, the causes of the illness, the importance of prevention and early detection to increase the possibility of a full recovery. Look forward to learning more about this campaign in 2020! 

The JCI World Headquarters team is very excited to serve our members effectively this year. I firmly believe that for JCI, the best is yet to come, and we are here to play our part!