Trang chủ Kết Nối Giao Thương

Kết Nối Giao Thương

Các nhà lãnh đạo trẻ, doanh nhân trẻ, các thành viên JCI nói chung với văn hoá nội bộ tốt đẹp và luôn hỗ trợ nhau, chính là môi trường kết nối giao thương quốc tế hiệu quả cho hơn 80% thành viên là doanh nhân đến từ các quốc gia, đặc biệt qua các dự án và các sự kiện giao lưu quốc tế.

Block title

- Sự Kiện -

BÀI MỚI