Xem báo cáo chi tiết tại link: http://bit.ly/BaoCaoQuyII

Xin chúc mừng JCI Vietnam & 07 chapter thành viên đã kết thúc một quý II/2019 vô cùng thành công với rất nhiều dự án,…

Posted by JCI Vietnam on Tuesday, July 9, 2019