(1) Ngày 29/06, JCI Hải Phòng tổ chức hội thảo “Quản lý tài chính cá nhân”.
**Thông tin: https://www.facebook.com/jcihaiphong/posts/309484480453032

(2) Ngày 03/07, JCI Khánh Hòa tổ chức buổi trao tặng sách dự án Library to School tại trường tiểu học Suối Cát , Cam Lâm.

(3) Ngày 04/07, JCI South Saigon tổ chức “Đại hội giữa nhiệm kỳ và tiệc Gala năm 2020” với các hoạt động chính:
– Triển lãm dự án và talk show “Vì sao thành công đi đôi với hoạt động cộng đồng?”
**Thông tin: https://www.facebook.com/events/724397798312909/
– Các phiên họp đại hội đồng
– Gala tiệc tối

(4) Vòng online cuộc thi “JCI Vietnam Public Speaking Champion” đang diễn ra do 02 host chapter JCI Central Saigon & JCI Hà Nội triển khai thực hiện.

**Link đăng ký: https://mailchi.mp/318263234240/register-form-public-speaking-champion-2020

(5) JCI Central Saigon – dự án Meet to Read triển khai chiến dịch “Đối sách Challenge” từ ngày 15/06 – 30/06 để lan toả giá trị của thói quen đọc sách.
**Thông tin: https://www.facebook.com/MeetToRead/posts/2681869265287002

(6) JCI Hải Phòng bắt đầu triển khai dự án “Chống đuối nước” – Tổ chức lớp học bơi cho các thành viên JCI nhí và những ai có nhu cầu tại khu vực địa phương.
**Thông tin: https://www.facebook.com/jcihaiphong/posts/311105326957614