Lưu trữ: Apus Events

2017 JCI VIETNAM NATIONAL CONVENTION

- Thời gian: 2pm - 5pm, Thứ Tư ngày 01/11/2017 - Địa điểm: Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Q.1 - Nội dung chương trình: + Thông qua chương ...
01 Nov
14h - 17h