Thư mời giới thiệu thông tin, quảng bá hình ảnh trên website JCI Vietnam

Thư mời giới thiệu thông tin, quảng bá hình ảnh trên website JCI Vietnam

 

Kính gửi Quý Anh/Chị Doanh nghiệp,

Đầu tiên, JCI Vietnam cảm ơn các Anh/Chị đã gắn bó với tổ chức và dành chút thời gian quan tâm đến thư mời giới thiệu thông tin, quảng bá hình ảnh trên website.

Với sứ mạng cung cấp những cơ hội phát triển, thúc đẩy thế hệ trẻ tạo ra những chuyển biến tích cực, JCI Vietnam không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, cải thiện chất lượng hoạt động, ứng dụng các công cụ công nghệ để xây dựng cơ sở lưu trữ dữ liệu tập trung, kênh giao tiếp nội bộ.

Tiếp tục phát huy tinh thần công dân trẻ, sáng tạo và muốn đóng góp để phát triển cộng đồng, vào tháng 10/2018, JCI Vietnam đã thực hiện cải tiến website, với mục tiêu mang đến một trang thông tin online thân thiện, cập nhật thường xuyên các dự án xã hội, các sự kiện của tổ chức. Đồng thời, JCI Vietnam phát triển kênh quảng bá thông tin, hình ảnh doanh nghiệp trên website, nhằm đẩy mạnh thương hiệu của quý doanh nghiệp và gia tăng cơ hội giao thương. Mọi sự ủng hộ tham gia thúc đẩy thương hiệu doanh nghiệp đều góp phần hỗ trợ cho hoạt động xã hội của JCI Vietnam.

Vì vậy, chúng tôi trân trọng gửi đến quý Anh/Chị thông tin chi tiết về gói truyền thông trên website.

DIGITAL A
Đơn giá: 6.000.000 đ/6 tháng/suất
Số lượng: 10 suất

Logo doanh nghiệp/tổ chức (180x150px)
Có link liên kết về website của doanh nghiệp/tổ chức.
Logo doanh nghiệp/tổ chức sẽ xuất hiện xuyên suốt trên các trang của website.
Đăng một bài viết giới thiệu về doanh nghiệp/tổ chức trên website JCI Vietnam.
Tên DN/TC được liệt kê vào bảng vàng nhà tài trợ hoạt động xã hội ICU GIVE.
Tên DN/TC được nhắc đến trong bài viết cảm ơn nhà tài trợ, đăng trên website JCI Vietnam.

* Doanh nghiệp/tổ chức tự cung cấp logo
** Doanh nghiệp/tổ chức cung cấp các nội dung và hình ảnh bài viết  

 

DIGITAL B
Đơn giá: 15.000.000 đ/6 tháng/suất
Số lượng: 2 suất
Banner trên trang chính (1170x140px)
Có link liên kết về website của doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân.
Được thiết kế banner tĩnh có liên quan một lần trong thời gian 6 tháng.
Đăng một bài viết giới thiệu về doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân lên website JCI Vietnam.
Đăng bài viết cập nhật các hoạt động DN/ TC/ CN trên website JCI Vietnam 2 lần trong thời gian 6 tháng.
Đưa banner lên FB của JCI Vietnam + bài viết giới thiệu về doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân.
Cho phép doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân thay đổi hình ảnh banner 2 lần trong thời gian 6 tháng.
Giảm 5% khi doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân sử dụng 2 gói truyền thông.
Tên DN/TC/CN được liệt kê vào bảng vàng nhà tài trợ hoạt động xã hội ICU GIVE.
Tên DN/TC/CN được nhắc đến trong bài viết cảm ơn nhà tài trợ, đăng trên website JCI Vietnam.

* Doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân cung cấp các nội dung bài viết.
** Doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân có thể cung cấp banner nếu có sẵn.

 

Xem bảng so sánh giữa các gói truyền thông digital: Bấm vào đây

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đăng ký sử dụng gói truyền thông, xin vui lòng liên hệ:

Ban dự án IT connects US
Email: contact.icu@jcvn.org