[VIDEO] JCI VIETNAM CARAVAN 2019

[VIDEO] JCI VIETNAM CARAVAN 2019

Hãy cùng xem lại những hình ảnh tuyệt đẹp của hành trình 2019 JCI Vietnam Caravan – Teambuilding, Mid Year Gala – thực hiện bởi member Lê Đức DGL MEDIA VIET NAM

JCI Việt Nam báo cáo 6 tháng hoạt động cộng đồng tích cực trong chuyến Caravan Sài Gòn – Nha Trang.

Từ ngày 19 đến ngày 21/07/2019 vừa qua, JCI Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện Caravan với chủ đề The Power Of One với đoàn 25 xe và hơn 140 thành viên đoàn tham gia trên hành trình Sài Gòn – Nha Trang.

Midyear Gala & Caravan 2019 JCI Vietnam

Hãy cùng xem lại những hình ảnh tuyệt đẹp của hành trình 2019 JCI Vietnam Caravan – Teambuilding, Mid Year Gala – thực hiện bởi member Lê Đức DGL MEDIA VIET NAMJCI Việt Nam báo cáo 6 tháng hoạt động cộng đồng tích cực trong chuyến Caravan Sài Gòn – Nha Trang.Từ ngày 19 đến ngày 21/07/2019 vừa qua, JCI Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện Caravan với chủ đề The Power Of One với đoàn 25 xe và hơn 140 thành viên đoàn tham gia trên hành trình Sài Gòn – Nha Trang.#ThePowerOfOne

Posted by JCI Vietnam on Monday, July 29, 2019

#ThePowerOfOne