Tiếng Việt:

Xin chào, BTC Sự Kiện JCI ASPAC Senate Golf 2020 xin thông báo tạm hoãn (không phải hủy bỏ) sự kiện cho đến khi có thông báo tiếp theo. Vì lý do đại dịch đang ảnh hưởng đến toàn cầu trong thời điểm này. Vui lòng sắp xếp lại thời gian biểu của quý khách. Giữ gìn sức khỏe và năng lượng. Chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất có thể đến quý khách.

Xin lỗi vì mọi sự bất tiện không đáng có !

For English:

Greetings from Ho Chi Minh city,

The JCI ASPAC Senate Golf 2020 Event has been POSTPONED (not cancelled) UNTIL FURTHER NOTICE
This is due to the current Pandemic gripping the world at this moment

Please make the necessary arrangements for the postponement. Stay tune and stay healthy as we will be giving periodic updates soon

We apologize for any inconvenience this may have caused!