GIỚI THIỆU CHAPTER JCI EAST SAIGON

JCI East Sai Gon là 1 trong các chapter trực thuộc JCI Việt Nam, tổ chức quốc tế dành cho doanh nhân và lãnh đạo trẻ.