Cùng JCI chia sẻ giá trị của cuộc sống

Bạn là công dân tích cực? Bạn muốn tạo nên sự thay đổi trong cộng đồng? Cùng chung niềm tin tạo nên những chuyển biến tích cực, những thành viên trẻ của JCI đang cố gắng hết mình để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.
Hãy cùng tham gia vào hành trình này, cùng chúng tôi hành động để tạo nên tác động tích cực cho toàn cầu

DỰ ÁN

Đăng kí cập nhật thông tin

Đăng kí để được cập nhật thông tin của JCI Vietnam.