Công ty TNHH Tâm Thành Khang-Văn phòng Tổng đại lý Prudential Việt Nam tại Đà Lạt được thành lập từ năm 2010 đến nay đã đạt được nhiều thành tựu và mang lại nhiều lợi ích cho người dân bao gồm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của Prudential tại Đà Lạt và các vùng phụ cận thông qua việc chuyển giao thư từ, tài liệu từ Công ty Prudential tới khách hàng, các giao dịch khác của khách hàng như thu phí bảo hiểm, yêu cầu điều chỉnh, thay đổi hợp đồng bảo hiểm…

Bên cạnh đó, Văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Đà Lạt đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương thông qua chương trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp nhằm mang lại những lợi ích thiết thực và phục vụ tốt hơn đối với khách hàng.

JCI Vietnam xin chân thành cảm ơn sự tài trợ đến từ Công ty Tâm Thành Khang cho sự kiện New Year Convention 2019 vừa qua và mong có thể nhận được sự hợp tác và tài trợ lâu dài hơn từ Công ty