Vừa qua đại diện JCI South Saigon là LP Trần Vũ Hải Đăng và LDir Anh Terry đã tham Chuyến đi “Visit Seo Deagu” giúp cho JCI SSG đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu và góp phần thúc đẩy công tác. Bên cạnh đó, góp phần đẩy mạnh quan hệ với JCI Seo Daegu (Hàn Quốc).

Trong sự kiện, JCI SSG đã trao pin kỷ niệm 10 thành lập cho JCI Seo Daegu.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó, khi qua “xứ sở kim chi” JCI SSG đã được đón tiếp vô cùng nồng hậu và chu đáo cùng những món ăn đậm vị bản sắc dân tộc 🍀🍀🍀🍀


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian chuyến đi: 22/03/2019 – 24/03/2019

#JCISSG #JCI #SeoDaegu #Seodaegufamilyday