JCI Việt Nam

JCI VIETNAM – FOR ONE OBJECTIVE: BETTER FUTURE

✅ Trong khuôn khổ Hội nghị JCI Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức tại Jeju, Korea từ ngày 17-20/6/2019 vừa qua. Chị Phan Ngọc Diễm – Chủ tịch JCI Việt Nam đã tham gia các cuộc họp của các chủ tịch các nước.✅ Tại cuộc họp National President Meeting lần thứ 2 với sự tham dự của các Chủ tịch quốc gia đến từ các nước trong khu vực JCI Châu Á – Thái Bình Dương – Chủ tịch Phan Ngọc Diễm đã có bài báo cáo nhằm tổng kết hoạt động của các tổ chức quốc gia trong 6 tháng đầu năm, và đánh giá hiệu quả tác động của các dự án xã hội, dựa trên mô hình “Active Citizen Framework” liên quan đến 17 mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hiệp Quốc đã đề ra (17 SDGs).✅ Trong hành trình 11 năm vừa qua, các dự án của JCI Vietnam đã trở nên quen thuộc và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Hình ảnh các bạn trẻ bảo vệ môi trường qua các dự án “Clean the Beach”, “Replace Plastic Bag”, hình ảnh trao yêu thương qua các dự án “The Reach”, “Trao ánh sáng – The Light", hình ảnh về các sự kiện lan tỏa cộng đồng như “Run To Future” (với 5000 người tham gia), hay hình ảnh về các dự án khác nâng cao nhận thức và năng lực của các công dân trẻ tích cực lần lượt được giới thiệu trong cuộc họp. Chỉ tính riêng trong năm 2018 & 2019, các dự án của JCI Việt Nam đã tạo ra hơn 500.000 tác động trực tiếp và gián tiếp đến xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần của một công dân trẻ tích cực – young active citizen. Kết quả này là kết quả của cả một chặng đường dài với sự lãnh đạo của các đời chủ tịch, các thế hệ JCees qua nhiều thời kỳ; đặt những viên gạch vững chắc cho hành trình tiếp theo.✅ Mặc dù là quốc gia trình bày cuối cùng, nhưng phần báo cáo, đặc biệt là video clip của JCI Việt Nam được bạn bè đánh giá rất cao vì vừa trực quan, vừa cảm xúc. Dấu ấn của các dự án được thể hiện sinh động, nhiều NPs đã xin clip để tham khảo và giới thiệu cho hội viên của mình. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – National President Meeting – JCI Vietnam Report VideoIn the past 11 years, JCI Vietnam projects have become familiar and supported by the community. Images of young people protecting the environment through the projects "Clean the Beach", "Replace Plastic Bag", images of giving love through the projects "The Reach", "Light – The Light", of community-spreading events like "Run To Future" (with 5,000 participants), or images of other projects that raise awareness and capacity of active young citizens are introduced in the Meeting. Only in 2018 & 2019, the projects of JCI Vietnam have created more than 500,000 direct and indirect impacts on society, which contributes to extend the spirit of young active citizen. This is the result of a long journey with the leadership of JCI Vietnam Presidents, Jaycees generations over the tenures building the foundation for the next journey.Although being the last country to present, but the report, especially the video clip of JCI Vietnam, was highly appreciated by JCI friends and fellows because of its intuition and emotionality. Imprints of projects were shown vividly, many NPs had asked for clips to refer and recommend to their members.#JCI #JCIVietnam #ASPAC2019 #JejuKorea #17SDGs #ThePowerOfOne JCI South Saigon JCI East Saigon – JCI Vietnam JCI Central Saigon JCI Hanoi JCI Danang – Vietnam JCI Khanh Hoa Viet Nam JCI DALAT – Vietnam

Posted by JCI Vietnam on Sunday, June 23, 2019

✅ Trong khuôn khổ Hội nghị JCI Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức tại Jeju, Korea từ ngày 17-20/6/2019 vừa qua. Chị Phan Ngọc Diễm – Chủ tịch JCI Việt Nam đã tham gia các cuộc họp của các chủ tịch các nước.

✅ Tại cuộc họp National President Meeting lần thứ 2 với sự tham dự của các Chủ tịch quốc gia đến từ các nước trong khu vực JCI Châu Á – Thái Bình Dương – Chủ tịch Phan Ngọc Diễm đã có bài báo cáo nhằm tổng kết hoạt động của các tổ chức quốc gia trong 6 tháng đầu năm, và đánh giá hiệu quả tác động của các dự án xã hội, dựa trên mô hình “Active Citizen Framework” liên quan đến 17 mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hiệp Quốc đã đề ra (17 SDGs).

✅ Trong hành trình 11 năm vừa qua, các dự án của JCI Vietnam đã trở nên quen thuộc và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Hình ảnh các bạn trẻ bảo vệ môi trường qua các dự án “Clean the Beach”, “Replace Plastic Bag”, hình ảnh trao yêu thương qua các dự án “The Reach”, “Trao ánh sáng – The Light”, hình ảnh về các sự kiện lan tỏa cộng đồng như “Run To Future” (với 5000 người tham gia), hay hình ảnh về các dự án khác nâng cao nhận thức và năng lực của các công dân trẻ tích cực lần lượt được giới thiệu trong cuộc họp. Chỉ tính riêng trong năm 2018 & 2019, các dự án của JCI Việt Nam đã tạo ra hơn 500.000 tác động trực tiếp và gián tiếp đến xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần của một công dân trẻ tích cực – young active citizen. Kết quả này là kết quả của cả một chặng đường dài với sự lãnh đạo của các đời chủ tịch, các thế hệ JCees qua nhiều thời kỳ; đặt những viên gạch vững chắc cho hành trình tiếp theo.

✅ Mặc dù là quốc gia trình bày cuối cùng, nhưng phần báo cáo, đặc biệt là video clip của JCI Việt Nam được bạn bè đánh giá rất cao vì vừa trực quan, vừa cảm xúc. Dấu ấn của các dự án được thể hiện sinh động, nhiều NPs đã xin clip để tham khảo và giới thiệu cho hội viên của mình.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
National President Meeting – JCI Vietnam Report Video

In the past 11 years, JCI Vietnam projects have become familiar and supported by the community. Images of young people protecting the environment through the projects “Clean the Beach”, “Replace Plastic Bag”, images of giving love through the projects “The Reach”, “Light – The Light”, of community-spreading events like “Run To Future” (with 5,000 participants), or images of other projects that raise awareness and capacity of active young citizens are introduced in the Meeting. Only in 2018 & 2019, the projects of JCI Vietnam have created more than 500,000 direct and indirect impacts on society, which contributes to extend the spirit of young active citizen. This is the result of a long journey with the leadership of JCI Vietnam Presidents, Jaycees generations over the tenures building the foundation for the next journey.

Although being the last country to present, but the report, especially the video clip of JCI Vietnam, was highly appreciated by JCI friends and fellows because of its intuition and emotionality. Imprints of projects were shown vividly, many NPs had asked for clips to refer and recommend to their members.

#JCI #JCIVietnam #ASPAC2019 #JejuKorea #17SDGs
#ThePowerOfOne JCI South Saigon JCI East Saigon – JCI Vietnam JCI Central Saigon JCI Hanoi JCI Danang – Vietnam JCI Khanh Hoa Viet Nam JCI DALAT – Vietnam