[RECAP] Ngày hôm qua, 14/03/ 2020, trong 2 phiên làm việc từ 08h30 – 16h30, JCI VIETNAM GENERAL ASSEMBLY (GA) 1st – 2020 được tổ chức thành công và có đầy đủ thành phần tham dự từ Ban điều hành JCI Vietnam (NBOD) và đại diện của 8 chapters trực thuộc. Đây cũng là lần đầu tiên GA được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Được biết, việc tổ chức JCI VIETNAM GENERAL ASSEMBLY (GA) dưới hình thức trực tuyến chưa được khuyến khích trước đây và cũng chưa từng có tiền lệ, tuy nhiên trong tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 – bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019 – NBOD JCI Vietnam quyết định nhanh chóng việc thay đổi tạm thời mô hình tổ chức cuộc họp bằng hình thức trực tuyến qua 2 phần mềm Zoom và Whatsapp.

Song song đó, Ban tổ chức JCI VIETNAM GENERAL ASSEMBLY (GA) cũng đưa ra và thống nhất quy định bỏ phiếu, quy tắc phát biểu, quy tắc trao đổi được thống nhất ở 100% thành phần đại biểu. Nhằm đảm bảo nguyên tắc tổ chức GA và quyền lợi của các đại cử tri tham dự đại diện cho các chi hội.

Cuộc họp có thống nhất một số quyết sách quan trọng về chiến lược và kế hoạch hành động năm 2020, tình hình hội viên, tài chính, truyền thông, kết nối giao thương quốc tế, v.v….

Báo cáo và biên bản cuộc họp sẽ được gửi đến các chapters theo quy trình của ban thư ký cuộc họp.

BTK cũng tổ chức livestream toàn bộ cuộc họp trên Facebook group thành viên để đảm bảo các thành viên có thể theo dõi phiên họp GA lần này.