TALKSHOW: Người trẻ cần làm gì để thành công sau COVID-19? là chủ đề mang lại những kiến thức, câu chuyện chia sẻ truyền động lực, tinh thần và ý chí vươn lên dành cho các bạn trẻ có được hành trang trong cuộc sống, thêm độc lập và tự tin để đi đến thành công.

Đặc biệt, talkshow với sự tham gia chia sẻ của diễn giả Nguyễn Tuấn Quỳnh và diễn giả Trần Bằng Việt sẽ chia sẻ và giúp các bạn trẻ trả lời những trăn trở trong giai đoạn khó khăn hiện nay do COVID-19.

Thời gian: 14:00 – 18:00, Thứ 7, ngày 26/09/2020
Địa điểm: Khách sạn Galina – 05 Hùng Vương, Tp. Nha Trang

Xem live stream trực tiếp chương trình tại đây