THÔNG BÁO: DỜI LỊCH TỔ CHỨC ASPAC2020 (20-23/08/2020)

Căn cứ theo tình hình dịch Covid 19 và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả các thành viên, WBOD và COC đã đưa ra thông báo chính thức về việc dời lịch tổ chức Đại hội JCI khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ASPAC2020) sang ngày 20-23/08/2020.

🚹 Thông tin giới thiệu về ASPAC2020:

📍 Địa điểm: Siem Reap, Cambodia

📍 Website chính thức:http://2020jciaspacangkor.org

📍 Phí đăng ký:
👉 Early bird: 280 USD/pax (Deadline 26/05)
👉 Đăng ký sau ngày 26/05: 320 USD/pax

📍 Đăng ký tham gia: các thành viên vui lòng đăng ký thông tin với LSG chi hội.

#ASPAC2020 #Cambodia
#JCIVietnam #WeAreJCI