Trong niềm vui hân hoan mừng sự thành công của buổi lễ Installation Ceremony 2019 vừa qua, JCI South Saigon rất vui khi nhận được thư chúc mừng từ các Sister Chapter và các Chapter bạn bè trong APICC.

  • JCI South Saigon xin chân thành gửi lời cám ơn tình cảm và sự quan tâm mà các Sister Chapter và các Chapter bạn dành cho BOD South Saigon!
  • Hy vọng năm 2019 này, tình đoàn kết của JCI ngày càng chặt chẽ hơn!

                          JCI Fukuoka

                                   JCI Ipoh

                                 JCI Korea – Seoul 

                          JCI Tokyo Japan

On installation ceremony, JCI South Saigon is very delighted to receive congratulation letters from the Sister Chapters and the Friend Chapters in APICC.

  • JCI South Saigon would like to express our sincere thanks to JCI Ipoh, JCI Tokyo, JCI Fukuoka & JCI Seoul.
  • Hope that we will maintain our good relationships & continue contributing to our society!

#jicssg#installation #growtogive #thankyouforyoursupport