Các thành viên JCI Vietnam thân mến!

Vậy là chúng ta đã kết thúc một nửa chặng đường trong năm hoạt động 2020.

Mời anh chị cùng xem lại những hoạt động, đóng góp và thành quả đạt được sau 03 tháng hoạt động của Quý II/2020 tại link dưới: https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=11165f5bb22061ac37ef2ef6b&id=16dacac419

Cảm ơn tất cả các thành viên JCI Vietnam và 08 chi hội đã cố gắng, đồng lòng chung tay thực hiện các hoạt động, dự án và đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Mến chúc các anh chị thành viên luôn nhiều sức khỏe, và tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong các hoạt động sắp tới!

Trân trọng,

#JCIVietnam #WeAreJCI
#WeAreInThisTogether