⭕️ RECAP JCI VIETNAM GENERAL ASSEMBLY 2019

NATCON2019

⭕️ RECAP JCI VIETNAM GENERAL ASSEMBLY 2019🔸 Một kỳ Đại Hội thật nhiều cảm xúc đã trôi qua. Hãy cùng chúng tôi xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong General Assembly 2019. 🔸 Một lần nữa, xin chúc mừng JCI Vietnam NBOD 2020. Chúc các anh chị trong nhiệm kỳ tới sẽ mang về nhiều thành tựu hơn nữa cho JCI Vietnam!#JCIVietnam #NATCON2019 #General_Assembly #The_power_of_ONE

Posted by JCI Vietnam on Saturday, October 19, 2019

🔸 Một kỳ Đại Hội thật nhiều cảm xúc đã trôi qua. Hãy cùng chúng tôi xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong General Assembly 2019.

🔸 Một lần nữa, xin chúc mừng JCI Vietnam NBOD 2020. Chúc các anh chị trong nhiệm kỳ tới sẽ mang về nhiều thành tựu hơn nữa cho JCI Vietnam!

#JCIVietnam #NATCON2019 #General_Assembly #The_power_of_ONE