17 SDGs – Mục tiêu 11: Đảm bảo cho các thành phố an toàn, kiên cường và bền vững

Những thành phố là nơi tập trung của những ý tưởng, giao thương, văn hóa, khoa học, sản xuất, phát triển xã hội và còn nhiều nữa. Ở mức tốt nhất, các thành phố đã thúc đẩy sự phát triển về mặt xã hội và kinh tế cho mọi người. Với số lượng người sống trong các thành phố dự kiến tăng lên 5 tỉ người vào năm 2030, cần phải chú đến các quy tắc quản lý và quy hoạch đô thị hiệu quả để đối phó với những thách thức do quá trình đô thị hóa mang lại.

Có rất nhiều thách thức tồn tại để duy trì những thành phố làm sao có thể tiếp tục tạo ra việc làm và thịnh vượng mà không làm quá tải đất đai và tài nguyên.  Những thách thức thường gặp ở các thành phố bao gồm ùn tắc, thiếu ngân sách cho các dịch vụ cơ bản, thiếu nhà ở, cơ sở hạ tầng xuống cấp và tăng cao ô nhiễm không khí trong các thành phố.

Các thách thức của thành thị liên tục gia tăng, như việc loại bỏ an toàn và quản lý các chất thải rắn trong các thành phố, có thể được giải quyết theo nhiều cách mà cho phép các thành phố tiếp tục tăng trưởng và phát triển, đồng thời cải thiện cách sử dụng tài nguyên, giảm ô nhiễm và giảm nghèo. 1 ví dụ điển hình là tăng thu gom rác thải trong đô thị. Cần phải có 1 tương lai trong đó các thành phố cơ hội cho tất cả mọi người, với quyền truy cập vào các dịch vụ cơ bản, năng lượng, nhà ở, giao thông và nhiều hơn nữa.

Thống kê và số liệu

Một nửa nhân loại – 3,5 tỷ người – hiện đang sống ở các thành phố và 5 tỷ người dự kiến sẽ sống ở các thành phố vào năm 2030.

95% việc mở rộng đô thị trong những thập kỷ tới sẽ diễn ra ở các nước đang phát triển.

883 triệu người sống trong các khu ổ chuột ngày nay và hầu hết chúng được tìm thấy ở Đông và Đông Nam Á.

Các thành phố trên thế giới, chiếm 3% diện tích đất liền, nhưng chiếm tới 60-80% năng lượng tiêu thụ và 75% lượng khí thải carbon.

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đang gây áp lực lên nguồn cung cấp nước ngọt, nước thải, môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

Tính đến năm 2016, 90% cư dân thành thị đã hít thở không khí không an toàn, dẫn đến 4.2 triệu người chết do ô nhiễm không khí xung quanh. Hơn một nửa dân số đô thị toàn cầu đã tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao hơn ít nhất 2,5 lần so với tiêu chuẩn an toàn.

Mục tiêu

11.1 Đến năm 2030, đảm bảo quyền truy cập cho tất cả mọi người nhà ở đầy đủ, an toàn với giá cả phải chăng, các dịch vụ cơ bản và nâng cấp khu ổ chuột.

11.2 Đến năm 2030, cung cấp hệ thống giao thông an toàn, giá hợp lý, dễ tiếp cận và bền vững cho mọi người, cải thiện an toàn đường bộ, đặc biệt là mở rộng giao thông công cộng, đặc biệt chú ý đến nhu cầu của những người trong tình huống dễ bị tổn thương, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người già.

11.3 Đến năm 2030, tăng cường đô thị hóa bền vững và gia tăng năng lực cho kế hoạch, quản lý định cư con người có sự tham gia, tích hợp và bền vững ở tất cả các quốc gia.

11.4 Tăng cường nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

11.5 Đến năm 2030, giảm đáng kể số người chết, số người bị ảnh hưởng và giảm đáng kể thiệt hại kinh tế trực tiếp so với tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu do thiên tai gây ra, bao gồm cả thảm họa liên quan đến nước, tập trung vào bảo vệ người nghèo và người dễ bị tổn thương.

11.6 Đến năm 2030, giảm tác động xấu đến môi trường dựa trên bình quân đầu người của các thành phố, bao gồm bằng cách đặc biệt chú ý đến chất lượng không khí và quản lý chất thải của thành phố và quản lý các chất thải khác.

11.7 Đến năm 2030, cung cấp quyền truy cập toàn cầu vào các không gian công cộng, xanh và an toàn, đặc biệt dành cho phụ nữ và trẻ em, người già và người khuyết tật.

11.A Hỗ trợ các liên kết kinh tế, xã hội và môi trường tích cực giữa thành thị, ngoại ô và nông thôn bằng cách tăng cường quy hoạch phát triển quốc gia và khu vực.

11.B Đến năm 2020, tăng đáng kể số lượng thành phố và khu định cư bằng cachs áp dụng và thực hiện các chính sác, kế hoạch tổng hợp theo hướng đưa vào, hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai, phát triển và thực hiện, phù hợp với Khung Sendai cho việc giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030, quản lý rủi ro thiên tai toàn diện ở tất cả các cấp.

11.C Hỗ trợ các nước kém phát triển nhất, bao gồm thông qua hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, trong việc xây dựng các tòa nhà bền vững và kiên cường sử dụng vật liệu địa phương.