17 SDGs – Mục tiêu 15: Quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, dừng và đảo ngược suy thoái đất, ngăn chặn việc mất đa dạng sinh học

Rừng che phủ 30.7 phần trăm bề mặt trái đất và, hơn nữa cung cấp lương thực, thực phẩm, rừng là chìa khóa quan trọng trong việc đối phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và là nhà của dân cư bản địa. Bằng cách bảo vệ rừng, chúng ta có thể tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và tăng năng suất đất.

Ở thời điểm hiện tại, 13 triệu hecta rừng đang bị biến mất mỗi năm trong khi sự suy thoái đất đã dẫn tới sa mạc hóa 3.6 tỉ hecta. Mặc dù có tới 15% đất hiện tại đang được bảo vệ, sự đa dạng sinh học vẫn đang gặp nguy hiểm. Nạn phá rừng và sa mạc hóa – gây ra bởi hoạt động của con người và biến đổi khí hậu – đặt ra thách thức cho việc phát triển bền vững và gây ảnh hưởng đến cuộc sống và tính mạng của hàng triệu người trong cuộc chiến chống lại nghèo đói.

Những nỗ lực đang được thực hiện để kiểm soát rừng và chống lại sa mạc hóa. HIện tại có hai thỏa thuận quốc tế đang được thực hiện nhằm thúc đẩy việc sử dụng các nguồn lực một cách công bằng. Đầu tư tài chính hỗ trợ đa dạng sinh học cũng đang được cung cấp.

Quỹ Lion’s Share

Vào ngày 21/6/2018, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), FINCH và các đối tác sáng lập công ty Mars, đã công bố Lion’s Share, một sáng kiến nhằm thay đổi cuộc sống của động vật trên toàn thế giới bằng cách yêu cầu các nhà quảng cáo đóng góp phần trăm chi tiêu cho truyền thông của họ dành cho các dự án bảo tồn và phúc lợi động vật. Các đối tác sẽ đóng góp 0.5 phần trăm chi tiêu cho truyền thông của họ cho quỹ Lion’s Share cho mỗi quảng cáo họ sử dụng có hình động vật. Những quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ động vật và môi trường sống của chúng trên khắp thế giới. Quỹ đang tìm cách huy động 100 triệu đô la mỗi năm trong vòng 3 năm, với số tiền được đầu tư vào một loạt các chương trình bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ động vật sẽ được thực hiện bởi Liên Hợp Quốc và các tổ chức xã hội dân sự.

Thống kê và số liệu

+ Những khu rừng:

Khoảng 1,6 tỷ người phụ thuộc vào rừng để kiếm sống, bao gồm 70 triệu người bản địa.

Rừng là nhà của hơn 80 phần trăm tất cả các loài động vật, thực vật và côn trùng trên cạn.

Từ năm 2010 đến 2015, thế giới mất 3,3 triệu ha diện tích rừng. Phụ nữ nông thôn nghèo phụ thuộc vào nguồn tài nguyên chung và đặc biệt bị ảnh hưởng bởi sự cạn kiệt của rừng.

+ Sa mạc hóa:

2,6 tỷ người phụ thuộc trực tiếp vào nông nghiệp, nhưng 52% đất được sử dụng cho nông nghiệp bị ảnh hưởng vừa phải hoặc nghiêm trọng do suy thoái đất.

Tỷ lệ mất đất nông nghiệp ước tính khoảng 30 đến 35 lần so với tỷ lệ lịch sử.

Do hạn hán và sa mạc hóa, 12 triệu ha bị mất mỗi năm (23 ha mỗi phút). Trong vòng một năm, 20 triệu tấn ngũ cốc có thể đã được trồng.

74% người nghèo bị ảnh hưởng trực tiếp bởi suy thoái đất đai trên toàn cầu.

+ Đa dạng sinh học:

Việc săn trộm trái phép và buôn bán động vật hoang dã tiếp tục cản trở các nỗ lực bảo tồn, với gần 7.000 loài động vật và thực vật được báo cáo trong buôn bán bất hợp pháp liên quan đến 120 quốc gia.

Trong số 8.300 giống động vật được biết đến, 8 phần trăm bị tuyệt chủng và 22 phần trăm có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong số hơn 80.000 loài cây, chưa đến 1% đã được nghiên cứu để sử dụng.

Cá cung cấp 20% protein động vật cho khoảng 3 tỷ người. Chỉ mười loài cung cấp khoảng 30 phần trăm thủy sản đánh bắt trên biển và mười loài cung cấp khoảng 50 phần trăm sản lượng nuôi trồng thủy sản.

Hơn 80 phần trăm chế độ ăn uống của con người được cung cấp bởi thực vật. Chỉ có ba loại ngũ cốc – gạo, ngô và lúa mì – cung cấp 60% lượng năng lượng.

Có đến 80 phần trăm người sống ở khu vực nông thôn ở các nước đang phát triển phụ thuộc vào các loại thuốc dựa trên thực vật truyền thống để chăm sóc sức khỏe cơ bản.

Các vi sinh vật và động vật không xương sống là chìa khóa cho các dịch vụ hệ sinh thái, nhưng những đóng góp của chúng vẫn còn ít được biết đến và hiếm khi được thừa nhận.

Mục tiêu

15.1 Đến năm 2020, đảm bảo việc bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững hệ sinh thái nước ngọt trên cạn và nội địa, đặc biệt là rừng, đất ngập nước, núi và vùng đất khô, theo các nghĩa vụ và theo thỏa thuận quốc tế.

15.2 Đến năm 2020, thúc đẩy thực hiện quản lý bền vững tất cả các loại rừng, ngăn chặn nạn phá rừng, khôi phục rừng bị suy thoái và tăng đáng kể việc trồng mới rừng và tái trồng rừng trên toàn cầu.

15.3 Đến năm 2030, chống sa mạc hóa, khôi phục đất và các vùng đất bị suy thoái, bao gồm cả đất bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa, hạn hán và lũ lụt, và cố gắng đạt được một thế giới trung lập suy thoái đất.

15.4 Đến năm 2030, đảm bảo việc bảo tồn các hệ sinh thái núi, bao gồm đa dạng sinh học của chúng, để tăng cường năng lực cung cấp các lợi ích cần thiết cho sự phát triển bền vững.

15.5 Hành động khẩn cấp để đáng kể để giảm sự suy thoái của môi trường sống tự nhiên, ngăn chặn sự mất đa dạng sinh học và đến năm 2020, bảo vệ và ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài bị đe dọa.

15.6 Thúc đẩy chia sẻ công bằng và tương đương các lợi ích phát sinh từ việc sử dụng các nguồn gen và thúc đẩy việc tiếp cận phù hợp vào các tài nguyên đó, theo thỏa thuận quốc tế.

15.7 Thực hiện hành động khẩn cấp để chấm dứt nạn săn trộm và buôn bán các loài động thực vật được bảo vệ, giải quyết cả nhu cầu và cung cấp các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp.

15.8 Đến năm 2020, đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự ra đời và giảm đáng kể tác động của các loài ngoại lai xâm lấn đến hệ sinh thái đất và nước, kiểm soát hoặc xóa sổ các loài ưu tiên.

15.9 Đến năm 2020, tích hợp các giá trị hệ sinh thái và đa dạng sinh học vào quy hoạch, quy trình phát triển, chiến lược và tài khoản giảm nghèo quốc gia và địa phương.

15.A Huy động và tăng đáng kể nguồn tài chính từ tất cả các nguồn để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và hệ sinh thái

15.B Huy động các nguồn lực quan trọng từ tất cả các nguồn và ở tất cả các cấp để tài trợ cho quản lý rừng bền vững và cung cấp những khuyến khích cho các nước đang phát triển để thúc đẩy quản lý, bao gồm cả bảo tồn và trồng rừng.

15.C Tăng cường hỗ trợ toàn cầu cho các nỗ lực chống săn trộm và buôn bán các loài được bảo vệ, bao gồm bằng cách tăng khả năng của cộng đồng địa phương để theo đuổi các cơ hội sinh kế bền vững.