17 SDGs – Mục tiêu 16: Thúc đẩy xã hội công bằng, hòa bình và hòa nhập

Các mối đe dọa của giết người quốc tế, bạo lực đối với trẻ em, buôn bán người và bạo lực tình dục là vấn đề quan trọng cần giải quyết để thúc đẩy xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền vững. Điều đó mở đường cho việc cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế có hiệu quả, có trách nhiệm ở tất cả các cấp.

Trong khi các vụ án giết người và buôn người đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua, vẫn còn hàng ngàn người có nguy cơ bị giết có chủ ý ở châu Mỹ Latinh, châu Phi cận Sahara và khắp châu Á. Trẻ em bị vi phạm quyền thông qua chiến tranh và bạo lực tình dục tiếp tục gây khó khăn ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khi báo cáo dưới mức và thiếu dữ liệu làm trầm trọng thêm vấn đề.

Để giải quyết những thách thức này và xây dựng một xã hội hòa bình, hòa nhập hơn, cần có những quy định hiệu quả và minh bạch hơn được đưa ra và ngân sách chính phủ thực tế, toàn diện. Một trong những bước đầu tiên để bảo vệ quyền cá nhân là việc thực hiện đăng ký khai sinh trên toàn thế giới và thành lập các tổ chức nhân quyền quốc gia độc lập hơn trên toàn thế giới.

Thống kê và số liệu

Trong số các tổ chức bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tham nhũng có tư pháp và cảnh sát.

Tham nhũng, hối lộ, trộm cắp và trốn thuế tiêu tốn khoảng 1,26 nghìn tỷ USD cho các nước đang phát triển mỗi năm; số tiền này có thể được sử dụng để nâng những người đang sống với mức dưới 1,25 đô la một ngày trên 1,25 đô la trong ít nhất 6 năm.

Đăng ký khai sinh đã thực hiện đối với 73% trẻ em dưới 5 tuổi, nhưng chỉ 46% ở châu Phi cận Sahara đã đăng ký khai sinh.

Khoảng 28,5 triệu học sinh tuổi tiểu học, những người nghỉ học sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Các quy tắc của pháp luật và phát triển có mối quan hệ tương quan đáng kể và được củng cố lẫn nhau, cần thiết cho sự phát triển bền vững ở cấp quốc gia và quốc tế.

Tỷ lệ tù nhân bị giam giữ mà không bị kết án gần như không đổi trong thập kỷ qua, ở mức 31% của tất cả các tù nhân.

+ Bạo lực với trẻ em

Bạo lực đối với trẻ em ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ trẻ em trên toàn thế giới và gây thiệt hại cho xã hội lên tới 7 nghìn tỷ USD mỗi năm.

50% trẻ em thế giới bị bạo lực hàng năm.

Cứ sau 5 phút, ở đâu đó trên thế giới, một đứa trẻ bị giết bởi bạo lực.

Cứ 10 trẻ em thì có 1 trẻ bị lạm dụng tình dục trước 18 tuổi.

9 trên 10 trẻ em sống ở các quốc gia nơi hình phạt về thể xác không bị cấm hoàn toàn, khiến 732 triệu trẻ em không được pháp luật bảo vệ.

1 trong 3 người dùng internet trên toàn thế giới là trẻ em và 800 triệu người trong số họ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực trực tuyến.

Báo cáo lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến cho NCMEC đã tăng từ 1 triệu trong năm 2014 lên 45 triệu vào năm 2018.

246 triệu trẻ em trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi bạo lực liên quan đến trường học mỗi năm.

1 trong 3 học sinh đã bị bắt nạt bởi các bạn học của họ ở trường trong tháng trước, và ít nhất 1 trong 10 trẻ em đã trải qua đe doạ trực tuyến.

Mục tiêu

16.1 Giảm đáng kể tất cả các hình thức bạo lực và tỷ lệ tử vong liên quan ở mọi nơi.

16.2 Chấm dứt lạm dụng, bóc lột, buôn bán và mọi hình thức bạo lực chống lại và tra tấn trẻ em.

16.3 Thúc đẩy sự quản lý của pháp luật ở cấp quốc gia và quốc tế và đảm bảo quyền tiếp cận công bằng cho tất cả mọi người.

16.4 Đến năm 2030, giảm đáng kể dòng tài chính và vũ khí bất hợp pháp, tăng cường thu hồi và trả lại tài sản bị đánh cắp, chống lại mọi hình thức tội phạm có tổ chức.

16.5 Giảm đáng kể tham nhũng và hối lộ dưới mọi hình thức.

16.6 Phát triển các tổ chức hiệu quả, có trách nhiệm và minh bạch ở tất cả các cấp.

16.7 Đảm bảo ra quyết định đáp ứng, bao gồm có sự tham gia và đại diện ở tất cả các cấp.

16.8 Mở rộng và tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển vào các tổ chức quản trị toàn cầu.

16.9 Đến năm 2030, cung cấp danh tính pháp lý cho tất cả mọi người, bao gồm đăng ký khai sinh.

16.10 Đảm bảo quyền truy cập công khai vào thông tin và bảo vệ các quyền tự do cơ bản, phù hợp với luật pháp quốc gia và các thỏa thuận quốc tế.

  1. Tăng cường các thể chế quốc gia có liên quan, bao gồm thông qua hợp tác quốc tế, để xây dựng năng lực ở tất cả các cấp, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, để ngăn chặn bạo lực, chống khủng bố và tội phạm.

16.B Thúc đẩy và thực thi luật pháp và chính sách không phân biệt đối xử để phát triển bền vững.