17SDGs – Mục tiêu 8: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục, tạo việc làm đầy đủ, năng xuất và việc làm tốt cho tất cả mọi người

Khoảng một nửa dân số thế giới vẫn sống tương đương với khoảng 2 đô la Mỹ một ngày với tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu là 5,7% và có một công việc không đảm bảo khả năng thoát nghèo ở nhiều nơi. Sự tiến bộ chậm chạp và không đồng đều này đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ lại và kiểm tra lại các chính sách kinh tế và xã hội của mình nhằm xóa đói giảm nghèo.

Việc tiếp tục thiếu cơ hội làm việc tử tế, đầu tư không đủ và tiêu thụ dưới mức dẫn đến sự mất mát hợp đồng xã hội cơ bản làm nền tảng cho các xã hội dân chủ: tất cả phải chia sẻ tiến độ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm trên đầu người trên toàn thế giới đang tăng lên hàng năm, vẫn có nhiều quốc gia ở các nước đang phát triển đang giảm tốc độ tăng trưởng và di chuyển xa hơn so với mục tiêu tăng trưởng 7% đặt ra cho năm 2030. Như năng suất lao động giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng, mức sống bắt đầu giảm do mức lương thấp hơn.

Tăng trưởng kinh tế bền vững sẽ đòi hỏi xã hội tạo ra các điều kiện cho phép mọi người có việc làm chất lượng, kích thích nền kinh tế trong khi không gây hại cho môi trường. Cơ hội việc làm và điều kiện làm việc tử tế cũng được yêu cầu cho toàn bộ dân số trong độ tuổi lao động. Cần phải tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính để quản lý thu nhập, tích lũy tài sản và đầu tư sản xuất. Các cam kết gia tăng đối với cơ sở hạ tầng thương mại, ngân hàng và nông nghiệp cũng sẽ giúp tăng năng suất lao động và giảm mức thất nghiệp ở các khu vực nghèo nhất thế giới.

Thống kê và số liệu

  • Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu năm 2017 là 5,6%, giảm từ mức 6,4% năm 2000.
  • Trên toàn cầu, 61% trong tổng số lao động đã tham gia vào việc làm phi chính thức trong năm 2016. Không tính ngành nông nghiệp, 51% tổng số lao động rơi vào nhóm việc làm này.
  • Đàn ông kiếm được nhiều hơn 12,5% so với phụ nữ ở 40 trên 45 quốc gia có dữ liệu.
  • Chênh lệch về bình quân lương giữa phụ nữ và đàn ông ở mức 23% trên toàn cầu và không có hành động quyết định, sẽ mất thêm 68 năm để đạt được mức lương tương đương. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ là 63% trong khi nam giới là 94%.
  • Mặc dù có sự hiện diện ngày càng tăng trong cuộc sống xã hội, phụ nữ vẫn tiếp tục làm gấp 2,6 lần công việc chăm sóc và công việc gia đình không được trả lương mà đàn ông làm.
  • Cần có 470 triệu việc làm trên toàn cầu cho những người mới tham gia thị trường lao động từ năm 2016 đến 2030.

Mục tiêu

8.1 Tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người bền vững phù hợp với hoàn cảnh quốc gia và đặc biệt tăng trưởng ít nhất 7% tổng sản phẩm quốc nội mỗi năm ở các nước kém phát triển nhất.

8.2 Đạt được mức phát triển kinh tế cao hơn thông qua đa dạng hóa, đổi mới và nâng cấp công nghệ, bao gồm tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và thâm dụng lao động.

8.3 Thúc đẩy các chính sách định hướng phát triển hỗ trợ các hoạt động sản xuất, tạo việc làm tốt, khởi nghiệp, sáng tạo, đổi mới và khuyến khích chính thức hóa tăng trưởng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bao gồm cả thông qua tiếp cận các dịch vụ tài chính.

8.4 Cải thiện dần dần, đến năm 2030, hiệu quả tài nguyên toàn cầu trong tiêu dùng, sản xuất và nỗ lực làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế khỏi suy thoái môi trường, theo khuôn khổ 10 năm của các chương trình về tiêu dùng và sản xuất bền vững, với các nước phát triển dẫn đầu.

8.5 Đến năm 2030, đạt được việc làm đầy đủ, hiệu quả và có việc làm tốt cho tất cả phụ nữ và nam giới, bao gồm cả những người trẻ tuổi và người khuyết tật, và trả công bằng nhau cho công việc có giá trị như nhau.

8.6 Đến năm 2020, giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên không có việc làm, giáo dục hoặc đào tạo.

8.7 Thực hiện các biện pháp ngay lập tức và hiệu quả để xóa bỏ lao động cưỡng bức, chấm dứt chế độ nô lệ và buôn bán người hiện đại và bảo đảm việc cấm và loại bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, bao gồm tuyển dụng và sử dụng binh lính trẻ em, và đến năm 2025 chấm dứt lao động trẻ em dưới mọi hình thức.

8.8 Bảo vệ quyền lao động và thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và đảm bảo an toàn cho tất cả người lao động, bao gồm cả lao động nhập cư, đặc biệt là phụ nữ di cư và những người có việc làm bấp bênh.

8.9 Đến năm 2030, đưa ra và thực hiện các chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển bền vững tạo ra việc làm, quảng bá văn hóa và sản phẩm ở địa phương.

8.10 Tăng cường năng lực của các tổ chức tài chính trong nước để khuyến khích và mở rộng quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và tài chính cho tất cả mọi người.

8.A Tăng viện trợ cho hỗ trợ thương mại cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất, bao gồm cả thông qua Khung tích hợp nâng cao để hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thương mại cho các nước kém phát triển.

8.B Đến năm 2020, xây dựng và thực hiện chiến lược toàn cầu về việc làm cho thanh niên và thực hiện Hiệp ước việc làm toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế.