17SDGs – Mục tiêu 5: Bình đẳng giới tính

Trong khi thế giới đã đạt được tiến bộ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ theo các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (bao gồm cả việc tiếp cận giáo dục tiểu học giữa trẻ em gái và trẻ em gái), phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục phải chịu sự phân biệt đối xử và bạo lực ở mọi nơi trên thế giới.

Bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người, mà còn là nền tảng cho 1 thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Nhưng không may, hiện tại, 1 trong mỗi 5 phụ nữ từ 15-49 tuổi đã báo cáo bị bạo lực thể xác hoặc tình dục bởi người thân quen trong khoảng thời gian 12 tháng và hiện tại 49 nước không có luật bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực gia đình. Tiến triển đang diễn ra liên quan đến các tập tục gây hại như tảo hôn và FGM (loại bỏ bộ phận sinh dục nữ), đã giảm 30% ở thập kỉ vừa qua, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần làm để hoàn toàn loại bỏ những tập tục như thế.

Cung cấp cho phụ nữ và trẻ em gái quyền tiếp cận giáo dục như nhau, chăm sóc sức khỏe, công việc tốt, và đại diện trong việc ra quyết định về chính trị và kinh tế sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững, góp ích cho xã hội và nhân loại nói chung. Áp dụng khung luật mới với việc bình đẳng giới tính tại nơi làm việc và loại bỏ những tập tục gây hại nhắm đến phụ nữ là cực kì quan trọng trong việc kết thúc phân biệt giới tính đang hiện hữu ở nhiều nước trên thế giới.

Số liệu và thống kê

 • Trên toàn cầu, 750 triệu phụ nữ và trẻ em gái đã kết hôn trước 18 tuổi và ít nhất 200 triệu phụ nữ và trẻ em gái ở 30 quốc gia đã trải qua FGM.
 • Tỷ lệ trẻ em gái trong độ tuổi từ 15-19 bị FGM (cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ) ở 30 quốc gia nơi tập trung đã giảm từ  tỉ lệ 1 trên 2 bé gái vào năm 2000 xuống còn 1 trên 3 bé gái vào năm 2017.
 • Ở 18 quốc gia, người chồng có thể ngăn cản vợ làm việc hợp pháp; ở 39 quốc gia, con gái và con trai không có quyền thừa kế như nhau; và 49 quốc gia thiếu luật bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực gia đình.
 • 1/5 phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm 19% phụ nữ và trẻ em gái từ 15 đến 49 tuổi, đã trải qua bạo lực thân thể hoặc tình dục bởi người thân quen trong vòng 12 tháng qua. Tuy nhiên, 49 quốc gia không có luật bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực như vậy.
 • Trong khi phụ nữ đã xâm nhập quan trọng vào văn phòng chính trị trên toàn thế giới, đại diện của họ tại các nghị viện quốc gia ở mức 23,7% vẫn còn cách xa mức tương đương.
 • Tại 46 quốc gia, phụ nữ hiện nắm giữ hơn 30% số ghế trong quốc hội tại ít nhất một phòng.
 • Chỉ 52% phụ nữ kết hôn được tự do đưa ra quyết định của riêng họ về quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe.
 • Trên toàn cầu, phụ nữ chỉ là 13% người nắm giữ đất nông nghiệp.
 • Phụ nữ ở Bắc Phi nắm giữ ít hơn 1/5 công việc được trả lương trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tỷ lệ phụ nữ có việc làm được trả lương ngoài ngành nông nghiệp đã tăng từ 35% vào năm 1990 lên 41% vào năm 2015.
 • Hơn 100 quốc gia đã hành động để theo dõi phân bổ ngân sách cho bình đẳng giới.
 • Ở Nam Á, một cô gái có nguy cơ kết hôn trong thời thơ ấu đã giảm hơn 40% kể từ năm 2000.

Mục tiêu

5.1 Chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử với tất cả phụ nữ và trẻ em gái ở mọi nơi

5.2 Loại bỏ tất cả các hình thức bạo lực đối với tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân, bao gồm buôn bán và tình dục và các hình thức bóc lột khác

5.3 Loại bỏ tất cả các tập tục có hại, chẳng hạn như trẻ em, kết hôn sớm và cưỡng hôn và loại bỏ bộ phận sinh dục nữ

5.4 Công nhận và đánh giá cao việc chăm sóc không được trả lương và công việc gia đình thông qua việc cung cấp các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và chính sách bảo trợ xã hội và thúc đẩy trách nhiệm chung trong gia đình.

5.5 Đảm bảo cơ hội cho phụ nữ tham gia đầy đủ và cơ hội bình đẳng cho lãnh đạo ở mọi cấp độ ra quyết định trong đời sống chính trị, kinh tế và công cộng

5.6 Đảm bảo quyền tiếp cận phổ cập đến sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản và quyền sinh sản theo thỏa thuận theo Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển và Nền tảng hành động Bắc Kinh và các tài liệu kết quả của các hội nghị đánh giá của họ

5.A Thực hiện cải cách để cung cấp cho phụ nữ quyền bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế, cũng như quyền tiếp cận quyền sở hữu và quyền kiểm soát đất đai và các hình thức tài sản, dịch vụ tài chính, thừa kế và tài nguyên thiên nhiên khác, theo luật pháp quốc gia

5.B Tăng cường sử dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ

5.C Áp dụng và tăng cường các chính sách hợp lý và luật pháp có thể thi hành để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái ở tất cả các cấp