Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Sáng 20/7/2019 đoàn Caravan của JCI VietNam cùng đầy đủ các Chapter đã có mặt ở bãi biển tuyệt đẹp Nha Trang tại Resort Golden Peak để tham gia các trò chơi Teambuilding vận động hết sức sôi nổi.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, đại dương, bầu trời, bơi, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Mùa hè này với tinh thần THE POWER OF ONE xuyên suốt chuyến hành trình Caravan, Teambuilding JCI Vietnam mang thông điệp kết nối đã làm gắn kết hơn tình đồng đội, tình bạn và tình anh em của gia đình JCI VietNam trên khắp cả nước!

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đại dương, mũ, trẻ em, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc đáng nhớ trong thử thách của vòng chơi Teambuilding lần này thôi nào!

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mũ và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang chơi thể thao, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đại dương, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bãi biển, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bầu trời, trẻ em, quần đùi, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, đại dương, bầu trời, ngoài trời và nước
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mũ và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đại dương, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, quần đùi, trẻ em và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời

#JCIVietnam #ThePowerofONE
#JCIVietnamCaravan2019