GIỚI THIỆU CHAPTER JCI HANOI

JCI Hanoi được thành lập vào tháng 07/2016, là 1 trong các chapter trực thuộc JCI Việt Nam, tổ chức quốc tế dành cho doanh nhân và lãnh đạo trẻ. Những hoạt động hiện nay của JCI Hanoi xoay quanh các lĩnh vực Innovation, Start-Up, nông nghiệp và thực phẩm.