I. Giới thiệu JCI HaiPhong

JCI (Junior Chamber International) là Liên đoàn lãnh đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới tuổi từ 18 đến 40, có cùng chung một niềm tin rằng để tạo nên những chuyển biến tích cực thì con người phải sát cánh bên nhau trong việc hoàn thiện bản thân và phát triển xã hội. Hiện tổ chức đã có mặt hơn 120 quốc gia trên khắp thế giới.    

JCI Vietnam hiện có 8 Chapter, trong đó JCI HaiPhong, được thành lập 02/10/2019, là Chapter trẻ nhất. 

II. Ban điều hành JCI HaiPhong 2020 

 1. Chị Trịnh Thu Cúc – Chủ tịch JCI Haiphong 2020
 2. Anh Hà Tuấn Anh – Phó chủ tịch JCI Haiphong 2020
 3. Anh Nguyễn Tiến Long – Phó chủ tịch JCI Haiphong 2020
 4. Đàm Đức Mạnh – Phó chủ tịch JCI Haiphong 2020
 5. Đỗ Thị Thu Trang – Tổng Thư Ký JCI Haiphong 2020
 6. Trịnh Thùy Phương – Cố vấn pháp chế JCI Haiphong 2020
 7. Vũ Thị Bích – Trưởng ban tài chính JCI Haiphong 2020
 8. Đào Văn Ngọc – Giám đốc đào tạo JCI Haiphong 2020
 9. Lê Linh – Giám đốc truyền thông JCI Haiphong 2020
 10. Nguyễn Thị Phương – Giám đốc kết nối kinh doanh JCI Haiphong 2020
 11. Hoàng Đức Vinh – Giám đốc dự án JCI Haiphong 2020