GIỚI THIỆU JCI ĐÀ LẠT 2020 

15 tháng 1 Năm 2019 là ngày thành lập chính thức của JCI Đà Lạt. Đây chính là nơi mà những mong ước chung của những người trẻ – họ là chủ doanh nghiệp, là startup, là nhân viên văn phòng, là sinh viên với mong muốn: “Biến Đà Lạt – Lâm Đồng và con người nơi đây trở nên năng động hơn, nhanh hơn và đáng sống với trách nhiệm cộng đồng”.

Một năm đầu tiên với sự phát triển mạnh mẽ và vững vàng của JCI Đà Lạt đã trôi qua dưới sự chứng kiến của toàn thể các anh chị em JCI trong nước và quốc tế. Với kết quả bầu cử của sự kiện Local Convention 2019 (diễn ra vào 12/10/2019), JCI Đà Lạt vinh dự tổ chức sự kiện LỄ NHẬM CHỨC BAN ĐIỀU HÀNH JCI ĐÀ LẠT 2020 – JCIDalat’s Installation Ceremony để công bố thành viên trong Ban điều hành mới của năm 2020, như sau:

Thông tin LBOD JCI Đà Lạt 2020 

 1. Anh Nghiêm Bá Khánh Trình – 2020 JCI Dalat Local President
 2. Anh Nguyễn Đắc An Khang – 2020 JCI Dalat Immediate Past President
 3. Anh Phạm Hoàng Khánh Vũ – 2020 JCI Dalat Local Vice President
 4. Anh Tưởng Hữu Lộc – 2020 JCI Dalat Local Vice President
 5. Anh Nguyễn Hữu Trung Nhã – 2020 JCI Dalat Local Vice President
 6. Anh Phạm Nguyễn Tấn Hoà – 2020 JCI Dalat Local Vice President
 7. Anh Nguyễn Đăng Phong – 2020 JCI Dalat Local Vice President
 8. Anh Trần Hoàng Chung – 2020 JCI Dalat Local Treasurer
 9. Anh Trương Hữu Nam Sanh – 2020 JCI Dalat Local General Legal Council
 10. Chị Nguyễn Thuỳ Thanh Huyền – 2020 JCI Dalat Local Secretary General
 11. Anh Đào Vũ Duy Phương – 2020 JCI Dalat Local Director
 12. Chị Nguyễn Thị Quỳnh – 2020 JCI Dalat Local Director
 13. Anh Lê Kim Phúc – 2020 JCI Dalat Local Director
 14. Chị Trần Hoàng Phúc Hiền – 2020 JCI Dalat Local Director
 15. Anh Trần Đăng Quang – 2020 JCI Dalat Local Director
 16. Anh Nguyễn Ngọc Duy – 2020 JCI Dalat Local Director
 17. Anh Nguyễn Tiến Đạt – 2020 JCI Dalat Local Director
 18. Anh Nguyễn Tuấn Anh – 2020 JCI Dalat Local Director
 19. Chị Nguyễn Thị Bạch Kim – 2020 JCI Dalat Local Director
 20. Chị Võ Thị Thanh Phương – 2020 JCI Dalat Local Director
 21. Chị Nguyễn Thị Thêu – 2020 JCI Dalat Local Director
 22. Chị HOÀNG THỊ NGỌC TRANG – 2020 JCI Dalat Local Director
 23. Chị Nguyễn Ngọc Bích Trâm – 2020 JCI Dalat Local Director
Thành viên JCI Dalat 2020 cùng quý khách trong LỄ NHẬM CHỨC BAN ĐIỀU HÀNH JCI ĐÀ LẠT 2020 – JCIDalat’s Installation Ceremony

Thành viên LBOD JCI Đà Lạt 2019:

 • LP – Nguyễn Đắc An Khang – Chủ Tịch JCI Đà Lạt 2019
 • LEVP – Nghiêm Bá Khánh Trình – Phụ Trách Hội Viên & Đối Ngoại
 • LVP – Phạm Khánh Vũ – Phụ Trách Dự Án – Sự Kiện
 • LVP – Nguyễn Thái Khoa – Phụ Trách Truyền Thông – Đào Tạo
 • LDir – Nguyễn Hữu Trung Nhã – Phụ Trách Đối Ngoại
 • LTr – Nguyễn Thị Quỳnh (Thủ Quỹ)
 • LSG – Nguyễn Thị Thanh Huyền (Thư Kí)
 • LGLC – Đào Vũ Duy Phương (Tổng Giám Chế)
 • LDir – Phạm Nguyễn Tấn Hòa – Giám Đốc Phụ Trách Hội Viên
 • LDir – Nguyễn Đăng Phong – Giám Đốc Phụ Trách Dự Án
 • LDir – Lê Kim Phúc – Giám Đốc Phụ Trách Dự Án
 • LDir – Nguyễn Doãn Mai Anh – Giám Đốc Phụ Trách Sự Kiện
 • LDir – Nguyễn Thị Bích Phương – Giám Đốc Phụ Trách Truyền Thông
 • LDir – Tưởng Hữu Lộc – Giám Đốc Phụ Trách Đào Tạo
JCI Đà Lạt LBOD 2019

Thông tin liên lạc:

Website: https://jcidalat.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/jcidalat/

Add: 84-86, Ba Tháng Hai TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Fone: 038 808 1708 | Thư Ký – Ms. Thanh Huyền