JCI South Saigon

JCI South Saigon ( JCI SSG ) được thành lập 13/09/2009, là chapter đầu tiền của JCI Vietnam. Hội viên của JCI SSG đa số là các chủ doanh nghiệp, quản lý cấp cao, những người trẻ tiêu biểu trong một số lĩnh vực và ngành khách nhau có độ tuổi trung bình từ 25-40.
JCI SSG luôn tạo cơ hội cơ cho hội viên phát triển bản thân, trao dồi thêm kinh nghiệm và các kĩ năng, bên cạnh đó giải quyết các vấn đề khó khắn của xã hội thông qua các sự kiện, các dự án cộng đồng gắn liền với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Những dự án của JCI SSG tổ chức đều mang đến những kết quả thay đổi tích cực, có sức lan tỏa cũng như tầm ảnh hưởng đến với mọi người, một số dự án – sự kiện nổi bật của JCI SSG đã tổ chức thành công như : Run To Future (R2F), Build Your Future ( BYF), Heart To Heart (H2H), Go-Green, Café Talk,…

Song song với đó, JCI SSG cũng phát triển và duy trì các mối quan hệ, tăng sự kết nối với các chapter trong nước cũng như quốc tế. Đặc biệt là 2 chapter kết nghĩa JCI Seo Daegu – Hàn Quốc và JCI Fukuoka – Nhật Bản.