PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT BETWEEN JCI DANANG AND
COCOBAY DANANGENTERTAINMENT & HOSPITALITY COMPLEX IN INTERNATIONAL KIDSCAMP 2019

Trại hè Quốc tế KidsCamp 2019 vô cùng vinh dự nhận được sự đồng hành từ Đơn Vị Nhà Tài Trợ Kim Cương – Tổ Hợp Khu Du Lịch Và Giải Trí Cocobay Đà Nẵng từ ngày 27 đến ngày 30/6/2019 với tổng giá trị 217.000.000 VND (hai trăm mười bảy triệu đồng) về các hạng mục tài trợ lưu trú và một số sản phẩm, dịch vụ liên quan các hoạt động trại.

International KidsCamp 2019 greatly appreciates the sponsorship from The Diamond Sponsor – Cocobay Danang – Entertainment & Hospitality Complex from the 27th to the 30th of June 2019, with the total value – 217,000,000 VND (Two Hundred and Seventeen Million Vietnam Dong) of sponsorship packages including hotel accommodations, products and services related to the camp activities.

Trong lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã nhận thấy giữa chương trình Trại hè Quốc tế KidsCamp 2019 – JCI Đà Nẵng và tinh thần hoạt động tại Tổ Hợp Khu Du Lịch Và Giải Trí Cocobay Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng. Trại hè Quốc tế Kidscamp 2019 là một chương trình đặc biệt không chỉ đem lại những trải nghiệm tuyệt vời cho thiếu nhi quốc tế mà còn là dịp kết nối, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới. Tổ Hợp Khu Du Lịch Và Giải Trí Cocobay Đà Nẵng là một địa điểm thể hiện mạnh mẽ yếu tố giao lưu và phát triển văn hóa toàn cầu, có thể thấy qua những tòa khách sạn đa phong cách quốc tế, các nhà hàng phục vụ món ăn từ Á sang Mỹ hay các hoạt động giải trí nhiều màu sắc.

Upon our first meeting, we realize that there are some similarities between the activities program of International Kidscamp 2019 – JCI Danang and Cocobay Danang – Entertainment & Hospitality Complex. International Kidscamp 2019 is a special program which not only gives global kids many wonderful experiences but also creates a great chance for many countries around the world to connect, exchange cultures. Cocobay Danang – Entertainment & Hospitality Complex aspires to become the world’s entertainment destination, which can be seen through international multi-style hotels, international restaurants serving from Asian food to American food and never-ending entertainment activities.

Sự đồng hành tài trợ từ Quý Doanh Nghiệp – Tổ Hợp Khu Du Lịch Và Giải Trí Cocobay Đà Nẵng góp phần rất lớn vào sự thành công của Trại hè Quốc tế KidsCamp 2019.

The sponsorship from Cocobay Danang – Entertainment & Hospitality Complex makes a very large contribution to the success of International KidsCamp 2019.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn sự đồng hành từ Quý Nhà Tài Trợ. Chúc Quý Doanh Nghiệp ngày càng phát đạt, thịnh vượng; và Quý anh chị đang công tác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Once again, we would like to express our sincere gratitude and appreciation. We wish your Company continuing success and prosperity.

Trân trọng.

Thank you.

#KIDSCAMP19
#JCIDanang#Cocobaydanang#Cococitytour#Cocobaybeach#Myanconventioncenter