Có được một nền giáo dục chất lượng là nền tảng để tạo ra sự phát triển bền vững. Ngoài việc cải thiện chất lượng cuộc sống, tiếp cận với giáo dục hòa nhập có thể giúp người dân địa phương trang bị các công cụ cần thiết để phát triển các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề lớn nhất thế giới.

Hơn 265 triệu trẻ em hiện đang nghỉ học và 22% trong số đó đang ở độ tuổi tiểu học. Ngoài ra, ngay cả những đứa trẻ đang theo học tại trường cũng thiếu các kỹ năng cơ bản về đọc và toán. Trong thập kỷ qua, những tiến bộ lớn đã được thực hiện theo hướng tăng khả năng tiếp cận giáo dục ở tất cả các cấp và tăng tỉ lệ nhập học vào các trường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Các kỹ năng đọc viết cơ bản đã được cải thiện rất nhiều, nhưng cần có những nỗ lực táo bạo hơn để đạt được những bước tiến lớn hơn ở các mục tiêu giáo dục phổ cập. Ví dụ, thế giới đã đạt được sự bình đẳng trong giáo dục tiểu học giữa trẻ em gái và trẻ em trai, nhưng rất ít quốc gia đạt được mục tiêu đó ở tất cả các cấp giáo dục.

Lý do của việc thiếu chất lượng giáo dục là do thiếu giáo viên được đào tạo đầy đủ, điều kiện trường học kém và các vấn đề công  bằng liên quan liên quan đến các cơ hội cung cấp cho trẻ em nông thôn. Để nâng cao chất lượng giáo dục cung cấp cho trẻ em ở các gia đình nghèo khó, cần đầu tư vào học bổng giáo dục, hội thảo đào tạo giáo viên, xây dựng trường học và cải thiện việc tiếp cận điện nước ở trường học.

Thực tế và số liệu

Ghi danh vào giáo dục tiểu học ở các nước đang phát triển đã đạt 91% nhưng 57 triệu trẻ em ở độ tuổi tiểu học vẫn không đi học. Hơn một nửa số trẻ em chưa đăng ký đi học sống ở châu Phi hạ Sahara. Ước tính 50% trẻ em không đi học ở độ tuổi tiểu học sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. 617 triệu thanh niên trên toàn thế giới thiếu các kỹ năng toán học và đọc viết cơ bản.

Mục tiêu

4.1 Đến năm 2030, đảm bảo  rằng tất cả trẻ em gái và trẻ em trai hoàn thành giáo dục tiểu học và trung học miễn phí, công bằng, chất lượng, có kết quả học tập hiệu quả và phù hợp với Mục tiêu 4.

4.2 Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả trẻ em gái và trẻ em trai  được tiếp cận với sự phát triển, chăm sóc và giáo dục mầm non chất lượng để trẻ sẵn sàng cho bậc giáo dục tiểu học.

4.3 Đến năm 2030, đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho tất cả phụ nữ và nam giới đến giáo dục kỹ thuật, dạy nghề và đại học giá cả phải chăng, chất lượng.

4.4 Đến năm 2030 tăng đáng kể  số lượng thanh thiếu niên và người trưởng thành có các kỹ năng liên quan bao gồm các kỹ năng kỹ thuật và dạy nghề, kỹ năng cho việc làm, có việc làm tử tế và tinh thần kinh doanh.

4.5 Đến năm 2030 loại bỏ chênh lệch giới tính trong giáo dục và đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng với tất cả các cấp giáo dục và dạy nghề cho người yếu thế, bao gồm cả người khuyết tật, người bản địa và trẻ em trong tình huống dễ bị tổn thương.

4.6 Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả thanh thiếu niên và một tỷ lệ đáng kể người lớn, cả nam và nữ, đạt được tỉ lệ biết chữ và số.

4.7 Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả người học có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy  phát triển bền vững , bao gồm thông qua giáo dục để phát triển bền vững, có lối sống bền vững, nhân quyền, bình đẳng giới, thúc đẩy văn hóa hòa bình và không bạo động, quyền công dân toàn cầu và đánh giá cao sự đa dạng văn hóa và đóng góp của văn hóa cho phát triển bền vững.

4.A Xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục cho trẻ em, người khuyết tật, giới nhạy cảm và cung cấp môi trường học tập an toàn, không có bạo động, phát triển toàn diện và hiệu quả cho tất cả mọi người.

4.B Đến năm 2020, mở rộng số lượng đáng kể toàn cầu số lượng dành cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất, các quốc gia nhỏ đang phát triển và các nước châu Phi để đăng ký vào giáo dục đại học, bao gồm đào tạo nghề, công nghệ thông tin và truyền thông, kỹ thuật, kỹ thuật và các chương trình khoa học, ở các nước phát triển và các nước đang phát triển khác.

4.C Đến năm 2030, tăng đáng kể nguồn cung giáo viên có trình độ, bao gồm cả thông qua hợp tác quốc tế đê đào tạo giáo viên ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất và các quốc gia đang phát triển ở các đảo nhỏ.