– Thời gian: 2pm – 5pm, Thứ Tư ngày 01/11/2017
– Địa điểm: Saigon Hall, Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Q.1
– Nội dung chương trình:
+ Thông qua chương trình đại hội
+ Báo cáo hoạt động và tài chính JCI Việt Nam 2017
+ Bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018

Thông tin đăng ký: Các anh/chị Hội viên vui lòng đăng ký tham dự đến Ban thư ký email : sg@jcvn.org/ ninahuynh.jci@gmail.com hoặc sdt 0169.269.0695 (Ms Thanh Hà).

Xin trân trọng đón tiếp.