BAN ĐIỀU HÀNH JCI VIỆT NAM

Giới thiệu Ban điều hành (BOD) JCI Việt Nam năm 2018

– Chủ tịch (National President): Lê Thị Bích Trâm

– Chủ tịch tiền nhiệm (Immediate Past President): Trần Ngọc Bình

– Phó Chủ tịch thường trực 1 (National Executive Vice President): Phan Ngọc Diễm

– Phó Chủ tịch (National  Vice President): Vương Gia Thiện

– Phó Chủ tịch (National Vice President): Võ Quân Duy

– Trưởng ban Pháp lý (General Legal Counsel): Trần Mạnh Huy

– Trưởng ban Ngân sách (Treasurer): Nguyễn Thị Tường Vy

– Giám đốc Đào tạo (National Vice President of Training & Development): Hồ Ngọc Lan Anh

– Giám đốc Kết nối Kinh doanh (Director of Business Matching): Kiều Ngọc Phương

– Giám đốc phụ trách Truyền thông (Director of Communication): Đặng Nhật Ánh

– Tổng Thư ký (Secretary General): Lê Ngọc Hồng Ánh

– Chủ tịch (Local President) Chapter South Saigon: Kiều Công Bình

– Chủ tịch (Local President) Chapter East Saigon: Nguyễn Lê Kim Kiều

– Chủ tịch (Local President) Chapter Central Saigon: Nguyễn Quang Thịnh

– Chủ tịch (Local President) Chapter Hanoi: Nguyễn Thị Thu Thuỷ

– Chủ tịch (Local President) Chapter Da Nang: Nguyễn Nguyên Đình

– Chủ tịch (Local President) Chapter Khanh Hoa: Hồ Thị Hoàng Oanh

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN ĐIỀU HÀNH JCI VIỆT NAM