JCI Da Lat

JCI Đà Lạt thành lập tháng 1 năm 2019 - là chi hội thứ 7 trực thuộc JCI Việt Nam

SỰ KIỆN

- Advertisement -

TIN DỰ ÁN

The Reach Project – Kết Nối Để Lan Toả

DỰ ÁN XÂY CẦU CỘNG ĐỒNG " THE REACH " - KẾT NỐI ĐỂ LAN TOẢ Có những đứa trẻ ngày ngày phải đánh đổi...

TIN SỰ KIỆN