17 SDGs – Mục tiêu 12 : Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm

Tiêu thụ và sản xuất bền vững là để thúc đẩy hiệu quả tài nguyên và năng lượng, cơ sở hạ tầng bền vững và cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ cơ bản, công việc tốt và chất lượng cuộc sống trở nên tốt hơn cho tất cả mọi người. Việc thực hiện của nó giúp đạt được các kế hoạch phát triển tổng thể, giảm chi phí kinh tế, môi trường và xã hội trong tương lai, tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế và giảm nghèo.

Vào thời điểm hiện tại, tiêu thụ nguyên liệu của tài nguyên thiên nhiên đang gia tăng, đặc biệt là ở Đông Á. Các quốc gia cũng đang tiếp tục giải quyết các thách thức liên quan đến ô nhiễm không khí, nước và đất.

Do tiêu dùng và sản xuất bền vững nhằm mục đích làm nhiều hơn và ít hơn, nên lợi ích ròng của các hoạt động kinh tế có thể tăng lên bằng cách giảm sử dụng tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm trong toàn bộ vòng đời, đồng thời tăng chất lượng cuộc sống. Cũng cần phải tập trung đáng kể vào hoạt động trong chuỗi cung ứng, liên quan đến tất cả mọi người từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Điều này bao gồm giáo dục người tiêu dùng về tiêu dùng và lối sống bền vững, cung cấp cho họ thông tin đầy đủ thông qua các tiêu chuẩn và nhãn hiệu, tham gia mua sắm công bền vững.

Thống kê và số liệu

Nếu dân số toàn cầu đạt 9,6 tỷ vào năm 2050, tương đương với gần ba hành tinh có thể được yêu cầu để cung cấp các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho việc duy trì sự sống hiện tại.

Với sự gia tăng trong việc sử dụng khoáng sản phi kim loại trong cơ sở hạ tầng và xây dựng, đã có sự cải thiện đáng kể về mức sống vật chất. Dấu chân vật liệu bình quân đầu người của các nước đang phát triển đã tăng từ 5 tấn trong năm 2000 lên 9 tấn trong năm 2017.

93% trong số 250 công ty lớn nhất thế giới hiện đang báo cáo về tính bền vững.

+ Nước

Chưa đến 3% nước trên thế giới là nước ngọt (có thể uống được), trong đó 2,5% được đông lạnh ở Nam Cực, Bắc Cực và sông băng. Do đó, loài người phải dựa vào 0,5 phần trăm cho tất cả các nhu cầu về hệ sinh thái và nước ngọt của con người.

Loài người đang gây ô nhiễm nước ở sông hồ nhanh hơn thiên nhiên có thể tái chế và thanh lọc.

Hơn 1 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận được với nước ngọt.

Việc sử dụng quá nhiều nước góp phần gây ra căng thẳng nước toàn cầu.

Nước là miễn phí từ thiên nhiên nhưng cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp nó rất đắt tiền.

+ Năng lượng

Nếu mọi người trên toàn thế giới chuyển sang sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng, thế giới sẽ tiết kiệm được 120 tỷ USD mỗi năm.

Bất chấp những tiến bộ công nghệ đã thúc đẩy tăng hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng ở các nước OECD sẽ tiếp tục tăng thêm 35% vào năm 2020. Sử dụng năng lượng thương mại và dân dụng là lĩnh vực sử dụng năng lượng toàn cầu tăng nhanh thứ hai sau vận tải.

Năm 2002, cổ phiếu xe cơ giới ở các nước OECD là 550 triệu xe (75% trong số đó là xe hơi cá nhân). Dự kiến ​​sẽ tăng 32% quyền sở hữu phương tiện vào năm 2020. Đồng thời, số km xe cơ giới được dự đoán sẽ tăng 40% và du lịch hàng không toàn cầu được dự kiến ​​tăng gấp ba trong cùng kỳ.

Các hộ gia đình tiêu thụ 29% năng lượng toàn cầu và do đó làm đóng góp vào 21% lượng khí thải CO2.

Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng đã đạt 17,5% trong năm 2015.

+ Thức ăn

Trong khi các tác động môi trường đáng kể từ thực phẩm xảy ra trong giai đoạn sản xuất (nông nghiệp, chế biến thực phẩm), các hộ gia đình ảnh hưởng đến các tác động này thông qua cách lựa chọn chế độ ăn uống và thói quen của họ. Điều này do đó ảnh hưởng đến môi trường thông qua tiêu thụ năng lượng liên quan đến thực phẩm và phát sinh chất thải.

Mỗi năm, ước tính 1/3 tổng số thực phẩm được sản xuất – tương đương 1,3 tỷ tấn trị giá khoảng 1 nghìn tỷ đô la – cuối cùng bị thối rữa trong thùng của người tiêu dùng và nhà bán lẻ, hoặc hư hỏng do thực hành vận chuyển và thu hoạch kém.

2 tỷ người trên toàn cầu bị thừa cân hoặc béo phì.

Suy thoái đất, độ phì của đất giảm, sử dụng nước không bền vững, đánh bắt quá mức và suy thoái môi trường biển đều làm giảm khả năng của cơ sở tài nguyên thiên nhiên trong việc cung cấp thực phẩm.

Ngành thực phẩm chiếm khoảng 30% tổng mức tiêu thụ năng lượng của thế giới và chiếm khoảng 22% tổng lượng khí thải nhà kính.

Mục tiêu

12.1 Thực hiện khung chương trình 10 năm về tiêu dùng và sản xuất bền vững, tất cả các quốc gia đều hành động, với các nước phát triển đi đầu, có tính đến sự phát triển và khả năng của các nước đang phát triển.

12.2 Đến năm 2030, đạt được sự quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

12.3 Đến năm 2030, giảm một nửa chất thải thực phẩm toàn cầu trên đầu người ở cấp độ bán lẻ và tiêu dùng, giảm tổn thất thực phẩm dọc theo chuỗi sản xuất và cung ứng, bao gồm cả tổn thất sau thu hoạch

12.4 Đến năm 2020, đạt được sự quản lý tốt về môi trường đối với hóa chất và tất cả các chất thải trong suốt các giai đoạn của chúng, theo các khuôn khổ quốc tế đã thỏa thuận và giảm đáng kể việc thải ra không khí, nước và đất để giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe con người và môi trường.

12.5 Đến năm 2030, giảm đáng kể việc tạo ra chất thải bằng cách ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng.

12.6 Khuyến khích các công ty, đặc biệt là các công ty lớn và xuyên quốc gia, áp dụng các thông lệ bền vững và tích hợp thông tin bền vững vào từng chu kỳ báo cáo của họ.

12.7 Thúc đẩy các hoạt động mua sắm công bền vững, phù hợp với các chính sách và ưu tiên quốc gia.

12.8 Đến năm 2030, đảm bảo rằng mọi người ở khắp mọi nơi có thông tin và nhận thức liên quan để phát triển bền vững cùng lối sống hài hòa với thiên nhiên.

12.A Hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường năng lực khoa học và công nghệ để hướng tới các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững hơn.

12.B Phát triển và triển khai các công cụ để giám sát các tác động làm cho du lịch phát triển bền vững để tạo ra việc làm và quảng bá văn hóa và sản phẩm địa phương.

12.C Hợp lý hóa các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả,khuyến khích tiêu thụ nhiên liệu lãng phí bằng cách loại bỏ sự trong thị trường, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia, bao gồm cả tái cơ cấu thuế và loại bỏ các khoản trợ cấp có hại đó, nơi chúng tồn tại, từ đó phản ánh đầy đủ các tác động đến môi trường của chúng, từ đó tính đến nhu cầu và điều kiện cụ thể của các nước đang phát triển và giảm thiểu các tác động bất lợi có thể có đối với sự phát triển của họ theo cách bảo vệ người nghèo và các cộng đồng bị ảnh hưởng.