17SDGs – Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố và thúc đẩy đổi mới và công nghiệp hóa bền vững

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng-giao thông, thủy lợi, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông- rất quan trọng để đạt được phát triển bền vững và trao quyền cho cộng đồng ở nhiều quốc gia. Từ lâu, việc tăng trưởng về năng suất và thu nhập, cải thiện kết quả giáo dục và y tế đòi hỏi đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Sản xuất là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế và việc làm. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giá trị gia tăng sản xuất bình quân đầu người chỉ là 100 đô la Mỹ ở các nước kém phát triển nhất so với hơn 4.500 đô la Mỹ ở châu Âu và Bắc Mỹ. Một yếu tố quan trọng khác cần phải xem xét là lượng khí CO2 thải ra trong quá trình sản xuất. Khí thải đã giảm trong vài thập kỷ qua tại nhiều nước nhưng tốc độ suy giảm không đồng đều trên toàn thế giới.

Tiến bộ công nghệ là nền tảng của những nỗ lực để đạt được các mục tiêu môi trường, chẳng hạn như tăng hiệu quả tài nguyên và năng lượng. Không có công nghệ và đổi mới, công nghiệp hóa sẽ không thể xảy ra, và nếu không có công nghiệp hóa, sự phát triển sẽ không xảy ra. Cần phải đầu tư nhiều hơn nữa vào các sản phẩm công nghệ cao để tăng hiệu quả và tập trung vào các dịch vụ di động giúp tăng kết nối giữa mọi người.

Thống kê và số liệu

Cơ sở hạ tầng cơ bản như đường xá, công nghệ thông tin và truyền thông, vệ sinh, năng lượng điện và nước vẫn còn khan hiếm ở nhiều nước đang phát triển.

16% dân số toàn cầu không được tiếp cận mạng băng thông di động.

Đối với nhiều nước châu Phi, đặc biệt là các nước thu nhập thấp, những hạn chế tồn tại về cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến năng suất của công ty khoảng 40%.

Tỷ trọng toàn cầu của giá trị gia tăng sản xuất trong GDP tăng từ 15,2% năm 2005 lên 16,3% năm 2017, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành sản xuất ở châu Á.

Hiệu ứng nhân rộng công việc trong thời kỳ công nghiệp hóa có tác động tích cực đến xã hội. Mỗi công việc trong sản xuất tạo ra 2,2 việc làm trong các lĩnh vực khác.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chế biến và sản xuất công nghiệp là quan trọng nhất cho giai đoạn đầu của công nghiệp hóa và thường là những người tạo việc làm lớn nhất. Họ chiếm hơn 90 phần trăm doanh nghiệp trên toàn thế giới và chiếm từ 50-60 phần trăm việc làm.

Các nước kém phát triển có tiềm năng lớn về công nghiệp hóa thực phẩm và đồ uống (công nghiệp nông nghiệp) và dệt may, với triển vọng tốt cho việc tạo việc làm bền vững và năng suất cao hơn.

Các nước thu nhập trung bình có thể hưởng lợi từ việc tham gia vào các ngành công nghiệp kim loại cơ bản và chế tạo, cung cấp một loạt các sản phẩm để đón đầu với nhu cầu quốc tế đang tăng nhanh.

Ở các nước đang phát triển, gần 30% sản xuất nông nghiệp trải qua chế biến công nghiệp. Ở các nước thu nhập cao, 98% được xử lý. Điều này cho thấy rằng có những cơ hội lớn cho các nước đang phát triển trong kinh doanh nông nghiệp.

Mục tiêu

9.1 Phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng, đáng tin cậy, bền vững và có khả năng phục hồi, bao gồm cả cơ sở hạ tầng khu vực và xuyên biên giới, để hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi của con người, tập trung vào khả năng tiếp cận hợp lý và bình đẳng cho tất cả mọi người.

9.2 Thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững, mục tiêu đến năm 2030, tăng đáng kể tỷ trọng việc làm và tổng sản phẩm quốc nội của ngành, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia, và tăng gấp đôi thị phần ở các nước kém phát triển nhất.

9.3 Tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ và các doanh nghiệp khác, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, đến các dịch vụ tài chính, bao gồm tín dụng với giá cả hợp lý và việc tích hợp chúng vào các chuỗi giá trị và thị trường.

9.4 Đến năm 2030, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang bị thêm cho các ngành công nghiệp để trở nên bền vững, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và áp dụng nhiều hơn các công nghệ và quy trình công nghiệp sạch và môi trường, với tất cả các quốc gia hành động theo khả năng tương ứng của họ.

9.5 Tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực công nghệ của các ngành công nghiệp ở tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, bao gồm, đến năm 2030, khuyến khích đổi mới và tăng đáng kể số lượng nhân viên nghiên cứu và phát triển trên 1 triệu người, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển công cộng và tư nhân.

9.A Tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng bền vững ở các nước đang phát triển thông qua hỗ trợ tài chính, công nghệ và kỹ thuật nâng cao cho các nước châu Phi, các nước kém phát triển nhất, các nước đang phát triển không giáp biển và các đảo nhỏ.

9.B Hỗ trợ phát triển, nghiên cứu và đổi mới công nghệ trong nước ở các nước đang phát triển, bao gồm bằng cách đảm bảo môi trường chính sách có lợi, đa dạng hóa công nghiệp và gia tăng giá trị cho hàng hóa.

9.C Tăng đáng kể quyền truy cập vào công nghệ thông tin và truyền thông, và thúc đẩy cung cấp truy cập phổ cập vào Internet ở các nước kém phát triển nhất vào năm 2020 với giá cả hợp lý.