Trang chủ Business Matching Program 2021

Business Matching Program 2021

Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới (Junior Chamber International – JCI) là tổ chức Phi Chính phủ, Phi Chính trị, Phi Tôn giáo và Phi Lợi nhuận được thành lập từ năm 1915 tại Mỹ với sứ mệnh trở thành mạng lưới toàn cầu dẫn đầu dành cho những công dân trẻ tích cực và muốn đóng góp để phát triển cộng đồng.

Hoạt động kết nối giao thương – Business Matching Program được thành lập với mong muốn thúc đẩy nền tảng hỗ trợ nhau giữa các doanh nghiệp trong JCI, mở rộng giao thương ngoài JCI và tạo điều kiện cho giao thương quốc tế thông qua các hoạt động tiêu biểu:

👉 Kết nối nội bộ và mở rộng mua bán B2B/B2B2C.
👉 Đào tạo kiến thức thương mại.
👉 Tổ chức giao lưu các hiệp hội/doanh nghiệp trong nước và quốc tế

SỰ KIỆN

- Advertisement -

TIN DỰ ÁN

TIN SỰ KIỆN