Trang chủ Đào Tạo

Đào Tạo

Liên kết với những chuyên gia hàng đầu để đào tạo kỹ năng cho các thành viên. JCI quan niệm một nhà lãnh đạo tài giỏi phải là người biết lãnh đạo bản thân mình và làm chủ được chính mình trước khi lan toả sức ảnh hưởng đến người khác. Mỗi năm, JCI các địa phương, quốc gia và quốc tế tổ chức hàng trăm buổi đào tạo kỹ năng dưới sự quản lý và kiểm soát của hội đồng Trainer quốc tế.

SỰ KIỆN

- Advertisement -

TIN DỰ ÁN

TIN SỰ KIỆN