Là một tổ chức toàn cầu với sứ mệnh phát triển thế hệ lãnh đạo tiếp theo cho thế giới đang không ngừng thay đổi, chúng tôi rất quan tâm đến chủng virus corona mới, hay còn gọi là COVID-19, và tác động của nó đến các cộng đồng JCI trên toàn thế giới. Sức khỏe và tinh thần của các bạn hiện tại đang là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến các cơ quan y tế và làm theo lời khuyên của chính quyền khu vực khi sức khỏe và sự an toàn của các thành viên JCI đang bị ảnh hưởng. Tình hình dịch COVID-19 rất khác nhau ở mỗi quốc gia, JCI WHQ không phải lúc nào cũng có được thông tin cập nhật mới nhất về khu vực của bạn. Vì vậy hãy luôn luôn theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương đồng thời làm theo hướng dẫn của quốc gia bạn đang sống và Tổ chức Y tế Thế giới.

Làm ơn hãy kiên nhẫn trong khi chúng tôi làm việc với các Ban tổ chức Hội nghị khu vực của JCI để tìm ra cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu và đảm bảo an toàn cho các thành viên và toàn bộ JCI. Ngay khi chúng tôi có thông tin về tình hình của một sự kiện quốc tế, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các đại biểu đã đăng ký qua email và liên lạc với cộng đồng JCI rộng lớn hơn thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Truyền thông thông tin ở cấp địa phương là điều rất cần thiết. Tổ chức JCI địa phương của bạn luôn quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Theo dõi tổ chức của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất ảnh hưởng đến các sự kiện JCI trong cộng đồng của bạn.

Chúng ta phải tiếp tục sống tích cực. Các thành viên của JCI sẽ tiếp tục dẫn đầu bằng các hành động thiết thực, hỗ trợ theo bất kỳ cách nào chúng ta có thể có trong suốt giai đoạn khó xác định này. Chúng ta biết rằng khi cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan của vi-rút này và tiến về phía trước để giải quyết các tác động đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Chúng ta có thể sử dụng thời gian này để suy nghĩ về những cách chúng ta có thể tìm ra được các giải pháp bền vững để hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng, những người sẽ mang gánh nặng trong những năm tới. Bây giờ là thời điểm để cho thấy rằng các thành viên JCI sẽ đẩy mạnh thách thức xây dựng lại cộng đồng.

Cùng nhau, chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách đã được tạo ra bởi đại dịch trong những thời điểm khó khăn và bận rộn này và đừng quên rằng tất cả chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau!

Nguồn: Www.jci.cc – Chuyển ngữ: Ban thư ký JCI Vietnam 2020